Právník: Lidé i soudy přistupují k základním právům člověka bez náležitého respektu

Soudy a řada jejich rozhodnutí ovlivňují podstatným způsobem život zúčastněných a to jak v pozitivním, tak i v negativním slova smyslu. Podle advokáta Michala Janíka ale lidé i soudy někdy přistupují k základním právům člověka, zejména k lidské důstojnosti nebo soukromému životu bez náležitého respektu. Děje se tak i navzdory tomu, že stát v Ústavě a dalších zákonech ochranu těchto práv deklaruje. Na rádiu Zet popsal situaci na konkrétním příkladu. 

Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek si všímá případu ženy, která podala stížnost Ústavnímu soudu. Šlo přitom o advokátku, která se domáhá po státu náhrady nemajetkové újmy za to, že byla neoprávněně trestně stíhána a odsouzena. „Tato žena byla uznána opakovaně vinnou a odvolacím soudem odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody a rovněž k zákazu činnosti spočívajícímu v zákazu výkonu advokacie na dobu dvou let, a to za údajné spáchání trestného činu křivé svědecké výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku,“ řekl Janík na rádiu Zet.

Až po šesti letech se žena dočkala osvobozujícího verdiktu. Stalo se tak ovšem poté, co přerušila svoji advokátní praxi. Na základě původního odsuzujícího rozsudku totiž musela zákaz výkonu advokátní praxe splnit.

Stíhání zmiňované ženy bylo nezákonné a především zákaz výkonu advokátní praxe měl neblahý vliv na její osobní i profesní život. Kvůli tomu přišla o svoji klientelu a ztratila dobré jméno. Při řízení soudu o rozvodu měl trestního řízení využít ve svůj prospěch podle Janíka i manžel poškozené ženy. Tyto všechny faktory se projevily na zdravotním stavu ženy a na její samotné psychice.

Kvůli těmto faktorům se žena logicky domáhala po státu nahrazení nemajetkové újmy, která jí byla neoprávněným trestním stíhám a odsouzením způsobena. „Po státu konkrétně požadovala částku 1 500 000 korun, soud však tuto částku podstatně snížil a rozhodl o vyplacení částky kolem 300 tisíc korun, když stát dobrovolně vyplatil pouze 50 tisíc korun,“ dodal Janík.  

Žena vyšla z trestního stíhání po téměř šesti letech sice jako nevinná, ale s rozvráceným profesním, rodinným i osobním životem. „Pokud soudci uznají, že k tak závažnému zásahu do přirozených práv této ženy došlo, avšak na odčinění nemajetkové újmy přiznají nepatrnou částku, působí to až cynicky bez citu pro elementární spravedlnost,“ říká Janík s tím, že současná doba a lidé, kteří tuto dobu vytváří, někdy přistupují k základním právům člověka, zejména k lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti či soukromému životu bez náležitého respektu, a to přesto, že náš stát v Ústavě a dalších zákonech ochranu těchto práv deklaruje.

 

 

Celý rozhovor s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

 

 

Právník: Lidé i soudy přistupují k základním právům člověka bez náležitého respektu Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.