Právník: Kdo platí v nájemních bytech opravy? Nařízení vlády je rozděluje do dvou skupin

Pro pronajímatele a nájemce je zásadní otázkou, kdo platí v nájemních bytech opravy. Na rádiu Zet se na tuto problematiku zaměřil právník Michal Janík. Nařízení vlády z minulého roku specifikovalo vymezení klíčových pojmů, mezi které se řadí „běžná údržba“ a „drobné úpravy“. Co to znamená pro pronajímatele a nájemce, prozradil Janík na rádiu Zet.

Na základě nového občanského zákoníku musí pronajímatel „udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání“ a ve vztahu k nájemci. „Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu“. Problémem byla skutečnost, že nikdo nevěděl, co představuje pojem běžná údržba a drobná oprava bytu.Smluvní strany to z toho důvodu začaly řešit vlastní smlouvou, v níž bylo uvedeno, které opravy bude v pronajatém bytě nájemce nebo pronajímatel hradit.

„Tuto nejistotu pomohlo od ledna minulého roku odstranit až nařízení vlády č. 308/2015 Sb. coby prováděcí předpis k novému občanskému zákoníku, které specifikovalo vymezení klíčových pojmů, tedy nejen pojem běžná údržba, nýbrž i pojem drobné opravy,“ uvedl Janík.

Rozdělení do dvou základních skupin

Nové nařízení rozdělilo opravy v pronajaté nemovitosti do dvou základních skupin. Konkrétně jde o opravy vyjmenované ve vládním nařízení a ostatní nevyjmenované opravy. Do první skupiny oprav patří konkrétně specifikované opravy. Detailně jde například o opravy podlahových krytin, prahů, částí dveří a oken, kování, výměny uzavíracích ventilů, opravy vodovodních výtoků, digestoří, vodovodních baterií, kamen, kotlů a podobně. Jde o opravy, které vždy hradí nájemce bytu. Částka ovšem nemůže překročit určitý limit, který představuje 100 korun nákladů na tyto opravy na každý metr čtvereční podlahové plochy ročně.

„Má-li byt např. 70 metrů čtverečních, hradí nájemce náklady na vyjmenované opravy do částky 7000 korun ročně, ostatní, tento limit přesahující, hradí pronajímatel. Z hlediska uvažované podlahové plochy bytu je však třeba zmínit, že podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras konkrétního bytu se tato započítává pouze jednou polovinou,“ informoval Janík.

Zdemoluješ, zaplatíš!

Jiná pravidla jsou u oprav spadajících do druhé skupiny. Konkrétně jde o opravy, které nejsou v nařízení výslovně vyjmenovány. Tyto opravy hradí nájemce. Vždy se jejich cena musí pohybovat do 1000 korun za jednu opravu. Do této ceny se nezapočítávají náklady na dopravu.

Omezení se samozřejmě vztahují na opravy způsobené běžným opotřebením a užíváním. Jestliže nájemce, členové jeho domácnosti nebo návštěvy způsobí poškození bytu a jeho vybavení úmyslně nebo z nedbalosti, tak je nájemce povinen uhradit vzniklé škody bez omezení.

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Právník: Kdo platí v nájemních bytech opravy? Nařízení vlády je rozděluje do dvou skupin Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Poslední povstalci v Evropě, ETA, složili zbraně

    Společnost ·

    Separatistická organizace Baskicko a jeho svoboda (ETA) dnes předala francouzské policii přes „mírové prostředníky“, osobnosti z civilního okruhu společnosti, seznam ú…

  2. Ropa zdražuje vlivem americkém útoku na Sýrii

    Byznys ·

    Ceny ropy na světových trzích posilují a v jednu chvíli rostly o více než dvě procenta. Reagují tak na útok Spojených států na vojenskou základnu v Sýrii. Podle severu…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.