Právník: I vědec si musí dát pozor na to, co píše. Nesprávným výkladem se vystavuje riziku žaloby

Vědec musí jednat uvážlivě a odborné termíny je povinen používat pouze v jejich pravém významu. Nesprávným a subjektivním výkladem totiž degraduje svůj vědecký přístup a současně se vystavuje nebezpečí žaloby. Advokát Michal Janík na rádiu Zet hovoří v souvislosti s tím o případu historičky Evy Nečasové, která se kvůli své knize „Cui Bono restituce?“ dostala do nepříjemných potíží. 

Ústavní soud uvedl v jednom ze svých nálezů, že i svoboda vědeckého bádání má své meze a soudný badatel si tak musí dát pozor na přirovnání použitá ve své vědecké práci. Do soudních tahanic se dostala Eva Nečasová, která se ve své knize věnovala tématu knížete Mikuláše Salma. Šlo přitom o člověka, jež se za války hlásil k Němcům, ale po jejím skončení se pokoušel získat zpět československé občanství. Zemřel ovšem těsně před samotným rozhodnutím v roce 1946. Potomci knížete Salma vedou v současnosti soudní spory týkající se restitucí dvou zámku a tisíců hektarů pozemků. K jejich zabavení došlo důsledkem takzvaných Benešových dekretů.

„Nečasová ve své publikaci uvedla, že kníže Salm podal necelý měsíc po vypuknutí druhé světové války vlastnoručně podepsanou žádost o přiznání německé národní příslušnosti, což je jakýsi předstupeň říšského občanství. V kontextu s historickými událostmi z let 1938 až 1939 historička přirovnala tuto Salmovu žádost jako čin blízký vlastizradě. V jiné pasáži knihy zmínila, že Salmova předčasná smrt krátce po skončení druhé světové války mohla zabránit jeho odsouzení, protože úmrtím pominuly důvody jeho stíhání. Tučně pak autorka doplnila tuto stať úvahou, že podobnou logikou by byl nevinný i Adolf Hitler, který zemřel dříve, než mohl být odsouzen,“ řekl Janík na rádiu Zet.

Salmovy dcery s tímto přirovnáním ovšem nesouhlasily a podaly na Nečasovou žalobu na ochranu osobnosti. Historička se pak musela po letech soudů omluvit za dva uvedené výroky. Šlo přitom o malou část celkového počtu patnácti tvrzení, s nimiž dcery knížete nesouhlasily, a tak se vůči nim ohradily. 

„Vědec musí být uvážlivý a odborné termíny musí používat pouze v jejich pravém významu. Nesprávným a subjektivním výkladem jednak degraduje svůj vědecký přístup a současně se vystavuje nebezpečí žaloby,“ tvrdí Ústavní soud.

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Právník: I vědec si musí dát pozor na to, co píše. Nesprávným výkladem se vystavuje riziku žaloby Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.