Právník: Billboardy se státní vlajkou porušují zákon

I přestože není na billboardech zobrazená reklama, tak stále splňuje pojmové znaky reklamního zařízení. Z tohoto důvodu má vlastník billboardů umístěných kolem dálnic povinnost odstranit je. Po 6. září tím pádem porušuje zákon. Na rádiu Zet to v pořadu Právní okénko řekl advokát Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. 

Současnou problematiku způsobila novela zákona o pozemních komunikacích. Podle ní reklamní zařízení, jehož zřízení a provozování na dálnici, silnici I. třídy nebo v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti novely lze nadále provozovat za splnění podmínek uvedených v povolení do zániku tohoto povolení. Nejdéle tomu však je pět let ode dne nabytí účinnosti zákona. Toto ustanovení je přitom platné od 1. 9. 2012. Z toho vyplývá, že lhůta ke zřízení a provozování dotčených reklamních ploch skončila po uplynutí pětileté lhůty. Konkrétně jde o den 1. 9. 2017. Vlastníci billboardů by pak měli nejdéle do pěti pracovních dnů své reklamní plochy odstranit.

„Osobně se domnívám, že i pokud není na dotčeném reklamním poutači v rozhodné době reklama, stále splňuje pojmové znaky reklamního zařízení, jako takové má vlastník tohoto zařízení povinnost odstranit jej a tedy nyní po 6.9.2017 již porušuje zákon, pokud toto neodstranil,“ řekl Janík na rádiu Zet.

Majitele billboardu nemůže pak podle Janíka zachránit ani vyobrazená státní vlajka. Jedinou schůdnou cestou pro vlastníky reklamních ploch by byla skutečnost, kdyby ústavní soud shledal ustanovení novely zákona o pozemních komunikacích za neústavní. Jde přitom o skutečnost, na kterou poukazují vlastníci reklamních poutačů.

„Domnívám se, že toto plošné užití státního symbolu jako určitá obrana proti plnění zákonné povinnosti může být sporné a teoreticky může hrozit postih sankcí dle uvedeného zákona za zneužití vlajky. Pokud by ale takovýmto zobrazením státní vlajky mělo být ze strany vlastníka poutače míněno jako určitý apel na ústavou zaručená práva vlastníků v České republice, nemělo by být takovéto užití státního symbolu protiprávní,“ sdělil Janík.

Jestliže příslušný správní úřad posoudí zobrazení státní vlajky jako její zneužití, tak vlastníkovi reklamních poutačů hrozí pokuta dosahující až na 30 tisíc korun. Citelné by to mohlo být především pro společnosti, které vlastní více reklamních poutačů.

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

 

 
Právník: Billboardy se státní vlajkou porušují zákon Foto: Michal Kvapil / Zet

reklama

Další články

  1. Juncker vyzývá k větší jednotě EU

    Společnost ·

    Předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker ve středu v Evropském parlamentu představil svou vizi budoucnosti Evropské unie. Ve zprávě o stavu společenství se vy…

  2. Sankce proti KLDR rozšíří i EU

    Společnost ·

    Evropská unie se připojí k nejnovějším sankcím namířeným proti Severní Koreji, jež v noci na úterý schválila Rada bezpečnosti OSN. V úterý o tom informovala před europ…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.