Poplatky za hudbu závisejí na ceně vstupného a počtu hostů, nezáleží na počtu skladeb

Pořadatel jakékoli kulturní události by měl mít na paměti, že písně a skladby jsou autorskými díly, jež podléhají autorskoprávní ochraně. K jejich produkci nebo šíření je zapotřebí získat svolení k provozování hudebních děl autorů od kolektivního správce Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním (OSA). Advokát Michal Janík na rádiu Zet říká, že nezáleží na počtu přehraných skladeb. Základním měřítkem je cena vstupenky a počet návštěvníků.

Organizátor kulturní akce má tedy povinnost kolektivnímu správci poslat písemnou žádost o svolení k provozování hudebních děl. Podle Janíka jde o formulář, jenž je možné vyplnit buď v listinné podobě, nebo elektronicky na webových stránkách.

„Do tohoto formuláře žadatel, tj. provozovatel či pořadatel plesu, uvede kromě svých identifikačních údajů i místo, čas a dobu trvání kulturní akce, kapacitu místa konání či počet návštěvníků akce, cenu vstupného, druh produkce, žánr a sestaví seznam jednotlivých písní či skladeb, které budou na akci produkovány, tzv. seznam užitých děl,“ řekl Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek.

Rozhodujícím faktorem pro konečnou kalkulaci poplatků je počet návštěvníků a cena prodaných vstupenek. Žádnou roli nehraje skutečnost, kolik skladeb pořadatel přehraje.

„Pokud se organizátoři s těmito podmínkami pro stanovení autorské odměny před podáním žádosti blíže neseznámí, pak mohou logicky, avšak mylně, považovat za rozhodující údaj počet produkovaných skladeb, který se budou snažit početně omezit, čímž však nic na platbě za autorskou odměnu neušetří,“ uvedl Janík.

 

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Poplatky za hudbu závisejí na ceně vstupného a počtu hostů, nezáleží na počtu skladeb Foto: shutterstock.com - ilustrační foto

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.