Pokud stát nezveřejní v registru smlouvy nad 50 tisíc korun, tak budou neplatné

Začátkem července tohoto roku vstoupil v platnost nový zákon o registru smluv. Ten státním podnikům a právnickým osobám, v nichž má většinovou účast stát, nařizuje zveřejnit všechny uzavřené smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun. Právník Michal Janík na rádiu Zet řekl, že pokud ke zveřejnění smluv nedojde, tak nebudou platné. Tento autoregulační mechanismus však vstoupí v platnost až 1. července 2017.

Nový zákon, který nabyl platnosti 1. července letošního roku, ukládá všem státním a veřejnoprávním institucím, územně samosprávným celkům, státním podnikům, právnickým osobám, v nichž má většinovou účast stát, nebo územní samosprávný celek nově povinnost zveřejňovat od počátku července tohoto roku všechny nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun bez DPH v registru smluv. Do registru pak tyto subjekty musí zaznamenat veškeré soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo nevratné finanční výpomoci.

Neuveřejnění smlouvy není správním deliktem a nebude tak sankcionováno pokutou nebo jiným postihem. „V zákoně je nicméně obsažen významný autoregulační mechanismus spočívající v tom, že každá smlouva, která podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti teprve poté, co je v registru smluv zveřejněna. Pokud není taková smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, považuje se taková smlouva za zcela zrušenou. Tento autoregulační mechanismus zakotvený ve dvou paragrafech zákona nastoupí v účinnost až dnem 1.7.2017,“ uvedl Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík Samek. 

 

 

Celý rozhovor s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Pokud stát nezveřejní v registru smlouvy nad 50 tisíc korun, tak budou neplatné Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.