Příjmy veřejných výzkumných organizací se zvyšují pomalu, jedinou výjimkou je ÚOCHB

Příjem veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí z licenčních poplatků za patenty od roku 2005 do roku 2017 postupně narůstá. Jedná se ale o velmi pomalý růst. Za výjimečný a netypický úkaz je považován Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB), který v daném období dosáhl příjmů ve výši téměř 21 miliard korun. I proto ho do statistik Český statistický úřad ve své analýze nezapočítává. Podle Aleše Vlka z portálu Vědavýzkum.cz by se situace mohla zlepšovat. Úspěch ÚOCHB ale nejspíš zůstane ojedinělý.  

Z dat, která zveřejnil Český statistický úřad, vyplývá, že patentová aktivita veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí, kam patří také jednotlivé ústavy Akademie věd ČR, se zvýšila. V roce 2008 veřejné vysoké školy získaly 19 patentů a o téměř 10 let později už to bylo 178. Veřejným výzkumným institucím bylo v roce 2008 uděleno 27 patentů a v roce 2017 se jejich počet zvýšil na 54, bez započtení ÚOCHB.

Když se srovnáme příjmy z licenčních poplatků, tak se už o tak výrazný nárůst nejedná. Příjem veřejných vysokých škol z licenčních poplatků se zvýšil z 1,8 milionu Kč v roce 2008 na 5,6 milionu v roce 2017. U veřejných výzkumných institucí došlo k nárůstu z 3,2 milionu Kč (2008) na 19,8 milionu Kč v roce 2017.

„Z dat vidíme, že za patentováním v minulých letech nebyla pouze snaha výzkumných organizací uzavřít licenční smlouvy a mít příjmy z licenčních poplatků. Svoji roli samozřejmě sehrál způsob financování výzkumu a vývoje v České republice, kdy za patenty či užitné vzory, nehledě na jejich komerční potenciál, byly body a za body peníze. To se projevilo hlavně na veřejných vysokých školách. Ale situace se postupně mění,“ říká Aleš Vlk.

Zcela ojedinělou organizací z hlediska příjmů z licenčních poplatků je Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, který je výjimečný i v evropském a světovém srovnání. A to nejen díky celoživotní práci týmu kolem Antonína Holého, ale také zásluhou ostatních komerčních úspěchů. Celkově za období od roku 2005 do roku 2017 ústav obdržel na licenčních poplatcích  20,94 miliard korun. Jen v roce 2016 tam směřovalo více než 3,2 miliardy korun. 

 

 

Zdroj: YRN

 

Příjmy veřejných výzkumných organizací se zvyšují pomalu, jedinou výjimkou je ÚOCHB Foto: YRN

reklama

Další články

  1. Facebook je s námi už 15 let

    Tech ·

    Facebook. Na světě snad neexistuje nikdo, kdo by tuto sociální síť neznal. Platí přeci za revoluci digitálního světa. Prvního spuštění se služba dočkala 1. února 2004.…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.