„Při tvorbě reklamy přemýšlejte nad jednoduchostí a jasným sdělením,“ říká Wolfová z VZP

Na úkor kreativity je dobré použít jednoduché a jasné sdělení, které by chtěla vidět třeba vaše sousedka. Když si člověk hraje v reklamě se slovními hříčkami a snaží se být kreativní, tak většinu lidí zaujme, ale často si veřejnost nezapamatuje, jaký produkt nebo službu reklamní sdělení propagovalo. Na rádiu Zet to řekla v novém pořadu Marketingový magazín marketingová ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny Andrea Wolfová.

V čem spočívají zásadní specifika, která musíte ve VZP preferovat a zohledňovat?

V první řadě jsme specifičtí v tom, že jsme zřízeni zákonem o Všeobecné zdravotní pojišťovně. To už je ze své podstaty dost zavazující. Samozřejmě tím, že se pohybujeme ve zdravotnictví, tak musíme dodržovat i jakýsi etický kodex. Když se něco týká zdraví, tak je to vše velice citlivé. V neposlední řadě jsme i v rámci kampaní limitováni zákony a vyhláškami například o povoleném akvizičním období. Velice pečlivě musíme například zvážit to, jak produkujeme produkty v jednotlivých ročních období. Mohli bychom tam porušit mnoho zákonů.

V případě VZP si dovedu představit, že máte poměrně širokou cílovou skupinu. To znamená, že obsáhnete jak maminky na mateřské dovolené, tak i lidi v důchodovém věku. Jak tomu přizpůsobujete vaši marketingovou komunikaci? Zaměřujete se čistě na jednu cílovou skupinu nebo se snažíte obsáhnout veškeré toto publikum?

My jsme rozdílní od firem, které prodávají například sportovní boty a mají cílovou skupinu ženy 15 – 25 let, což jim na jednu stranu závidím, protože se tam velice dobře cílí. Na druhou stranu máme 6 milionů klientů, což je skvělé. Máme 60 % trhu. Ale přesně jak jste říkala. To portfolio máme od miminek až po seniory. Od státních pojištěnců až po manažery. Zacílit správně je docela sociální inženýrství. Naše benefity se snažíme v první řadě zjednodušit. V rámci Klubu pevného zdraví z toho důvodu máme všechny produkty VZP rozdělené cílové skupiny na děti, maminky, dárce krve, na dospělé a podobně. V rámci těchto pilířů s těmi lidmi komunikujeme. Využíváme sociálních médií, využíváme newsletterů, využíváme všech našich 180 poboček. Když připravujeme kampaň, tak se ji snažíme cílit na konkrétní skupiny. Snažíme se podle nich vybrat i správný mediamix, aby se lidem dostala informace nejpřirozenější cestou, na kterou jsou zvyklí.

Jakým způsobem stanovujete marketingové priority v rámci marketingového plánování?

Samozřejmě stejně jako všechny ostatní firmy. Odráží se to od strategie firmy, od plánu celé pojišťovny a od nastavení benefitů na následující rok.

Pokud se podíváme na nějaké záležitosti marketingu VZP konkrétně. Všimla jsem si, že se letos chystáte na roadshow. Proč jste v tomto roce zvolili právě tento kanál?

Říkali jsme si, že už vlastně v tom roce 2016 bylo dobré vystupovat opravdu jednotně, s jednotným vizuálem, s jednotným sdělením a podobně. Chceme se přiblížit těm lidem.

Věřím, že většina pojišťoven se zaměřuje na aktivity společenské odpovědnosti. Jak je to v případě VZP? Využíváte CSR (Corporate Social Responsibility) aktivity?

Určitě je využíváme. Obecně jsme jednou z firem, která má hodně zaměstnanců s jakýmkoli hendikepem. V tom jsme velmi dobří. To už z našeho statutu pojišťovny vyplývá. Byla by ostuda, kdybychom nebyli. Od září jsme z mého pohledu rozjeli velice zajímavý projekt. Jmenuje se „Vzpoura úrazům“. Přišli jsme na něj náhodou a „inhouse“ jsme se nad ním zamysleli. Řekli jsme si, proč zase soutěžit nějakou preventivní aktivitu, které už jen ze svého statusu VZP by mělo dělat prevenci zdraví. Proč znovu soutěžit a proč znovu poptávat agentury, když máme tolik hendikepovaných kolegů, kteří jsou opravdu skvělí lidé a skvělí odborníci. Navíc i od spousty z nás v uvozovkách zdravých kolegů, jsou výbornými sportovci. Z toho důvodu jsem oslovila naše kolegy z pojišťovny, jestli by se s námi nepustili tady do toho projektu. Od září jsme začali vyjíždět do škol, kde máme edukační zábavní program pro děti. Díky tomu se něco naučí o prevenci úrazu, tak se i něco dozví od našich kolegů.

 

 

Článek obsahuje pouze úryvky z  aktuálního dílu Marketingového magazínu. Jeho hostem byla tentokrát ředitelka marketingu Všeobecné zdravotní pojišťovny Andrea Wolfová. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše.

 

Zdroj: Zet

„Při tvorbě reklamy přemýšlejte nad jednoduchostí a jasným sdělením,“ říká Wolfová z VZP Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.