reklama

Petr Matějů: „Ivo Možný byl sociolog-samouk, i díky tomu se stal ikonou české sociologie“

Zemřel profesor Ivo Možný, významný český sociolog, který patřil mezi vůdčí osobnosti oboru. Muž, který sehrál klíčovou roli při obnově české sociologie po roce 1989 a který díky svému ostrému kritickému pohledu a smyslu pro data neúnavně bořil společenské mýty. Byl přitom sociolog-samouk.

Další díly pořadu

„Česká sociologie byla po roce 1989 zdevastovaná, chyběli již dvě generace badatelů a hlavně učitelů, a hrozilo, že se nepodaří připravit generaci nastupující,“ přiblížil v rozhovoru pro rádio Zet kontext doby profesor sociologie Petr Matějů. „Sociologů schopných ujmout se velkých témat bylo strašně málo, někteří se navíc ušpinili spoluprací s komunistickým režimem. Právě Ivo Možný byl jedním z mála českých sociologů, který to velmi rychle pochopil a začal jednat.“

Ikonou české sociologie se stal Možný zejména díky monografii Proč tak snadno. Některé rodinné důvody sametové revoluce, která vyšla již v roce 1991. V ní se mu podařilo neobyčejně přesně popsat a zbořit mýtus o revoluci, a místo toho vysvětlil zhroucení komunistického režimu jako proces, který proběhl jak v zájmu ovládaných, tak v zájmu komunistické elity, která tušila, že je na čase proměnit sociální kapitál plynoucí z politické moci v kapitál ekonomický, který je možné předávat z generace na generaci. Další vývoj dal Možnému za pravdu. Jak ukázaly později provedené výzkumy českých elit, nezanedbatelný počet komunistických pohlavárů nebo jejich dětí se nakonec uchytil v podnikatelské elitě. 

Jeho dalším velkým tématem byly proměny rodiny v moderní společnosti. Možný, který po celý svůj profesní život zkoumal mezilidské vztahy v rodině, považoval za mnohem větší problém než rozvodovost stoupající podíl jedinců žijících mimo manželství a stoupající podíl dětí narozených mimo manželství. Možný velmi rychle pochopil, že za tím vším se skrývá krize mužnosti, tedy maskulinity. „Jako jeden z prvních mluvil o růstu podílu neukotvených mužů užívajících si neodpovědnosti, kteří nahradili silné muže a odpovědné otce. Správně a opět s předstihem tak identifikoval proces oslabování maskulinity. A tím si rozhodně nevysloužil potlesk feministek.“

Velkou výhodou Možného byla dle Matějů paradoxně skutečnost, že byl vlastně sociolog-samouk: „Studoval literární vědu, po řadě manuálních zaměstnání pracoval jako redaktor rozhlasu a manželský poradce. Uměl předvídat a neúnavně otevíral klíčová témata doby: proces transformace, proměny rodiny a klíčovou roli vzdělávacího systému.“

Ivo Možný převzal loni za rozvoj české sociologie, zlepšování její image ve světě a význačné práce coby první sociolog Cenu Neuron za přínos světové vědě, která je udělována výjimečným osobnostem. Přečtete si rozhovor, který při této příležitosti poskytl.

Osobnost a dílo Iva Možného přibližuje Miroslav Bárta, Stein Ringen a Petr Matějů; autor: NF Neuron

 

Petr Matějů: „Ivo Možný byl sociolog-samouk, i díky tomu se stal ikonou české sociologie“ Foto: Ivo Možný byl první sociolog, který získal Cenu Neuron za přínos světové vědě; autor: Lukáš Bíba

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.