Šperkařská firma usiluje o znovuotevření těžby českého granátu v Podkrkonoší

Družstvo umělecké výroby Granát z Turnova chce znovuotevřít těžbu typického českého polodrahokamu v lokalitě Dolní Olešnice v Podkrkonoší, aby udržela produkci šperků. Otevření nového dolu za čtyři až šest let by firmě pomohlo udržet i pracovní místa, řekl Studiu Zet obchodní ředitel Vlastimil Musil.

Společnost Granát, která zaměstnává 270 lidí, zatím těží minerály v Podsedicích na Litoměřicku. Životnost tamního ložiska však odhaduje už jen na 3 až 4 roky. Aby bylo možné ve výrobě šperků z českého granátu pokračovat, usiluje společnost o no návrat těžby do lokality Dolní Olešnice v Královéhradeckém kraji.

Aby těžba mohla být obnovena, družstvo už před lety úřadům předložilo ke schválení posudek vlivu těžby na životní prostředí.

Možnost napadnout tento posudek skončila ve středu večer a obec Dolní Olešnice, které se těžba dotkne nejvíc, se zamýšleným projektem podle Musila souhlasí.

Podle výsledků geologického průzkumu by se z dobývacího prostoru v Dolní Olešnici o rozloze devíti hektarů mohlo během patnácti let vytěžit přes 23 tun českých granátů. Obchodní ředitel a člen představenstva družstva Musil hovořil o projekty ve Studiu Zet.

Pane řediteli, jaká je v současnosti situace v dodávkách granátu pro vaši produkci?

V současné době spotřebu českého granátu plně pokrýváme těžbou v našem povrchovém dolu v původním lomu v Podsedicích. Ročně tam vytěžíme okolo 260 - 300 gramů, což záleží na tom, jaký je výskyt v hornině, v jaké se pohybujeme hloubce a tak dále.

Jaké má granátový šperk podle vás místo v české šperkařské tradici?

Podle mě má místo zcela nezastupitelné. České granáty se táhnou již několik set let českou historií a český granát je s ní velice spojen. Je také spojen s Čechami - proto název “český granát”. Jedná se o klasický večerní šperk do společnosti, který vlastní snad každá žena a může se s ním pochlubit při slavnostních příležitostech - když jde do společnosti, do divadla.

Jak se vyvíjí zájem o tento tradiční šperk v dnešní době?

Rádi bychom přiblížili tento šperk i mladší generaci žen a snažíme se do vlastního designu vložit prvky módnosti a jistého zjednodušení. Zájem o naše originální šperky s českými granáty neklesá a dokumentují to jak prodeje českým zákazníkům, tak zahraničním turistům - těm obzvláště. Možná i pro tuto oblíbenost se naše originální šperky bohužel často napodobují nebo kopírují.

Životnost současného ložiska granátů v Podsedicích na Litoměřicku odhadujete na 3 až 4 roky. Těžba v nalezišti v Dolní Olešnici v Podkrkonoší by však podle vás měla začít za 4 až 6 let. Nemohou mezitím stovky lidí z vašeho družstva přijít o práci?

To určitě nemohou. Naše plány s tímhle samozřejmě počítají a ty tři až čtyři roky se vztahují na stávající otevřený prostor těžby ložiska v Podsedicích. Těžební pole je tam daleko větší, chráněné ložiskové území je také větší, takže v tuto chvíli již jednáme o otevření nové plochy pro těžbu ve stanoveném dobývacím prostoru Podsedice. Až se tato plocha začne těžit, tak by měla pokrýt spotřebu českého granátu na dobu zhruba asi pěti let. Budou-li jednání úspěšná, tak se naši zaměstnanci vůbec nemusí bát o to, že by ztratili zaměstnání nebo že by došlo k nějakému omezení. Ani zákazníci se nemusejí bát, že bychom jim nedodávali granátové šperky.

Je podle vás odhad 23 tun granátů z nového naleziště reálný? Na kolik let zajistí granáty z nového naleziště provoz vaší společnosti?

Odhad 23 tun je teoretický odhad, který je vypočítán z průzkumných sond a geologických map, které obsahují velmi malé množství materiálu. Naše dlouhodobá zkušenost ukazuje na výrazně střízlivější realitu, takže můžu odhadnout, že to číslo by mohlo být kolem 8 - 10 tisíců kilogramů českých granátů, což bohatě překlene dobu, než otevřeme další ložisko. Určitě počítáme s tím, že se bude těžit na obou ložiskách současně.

V jaké hloubce budete těžit a kam přesunete vytěžený materiál?

Těží se asi do hloubky 3,5 metru, na vytěžený materiál je zpracovaná technologie - zůstává v prostoru těžby a jediné, co cestuje, je koncentrát nabohacený českými granáty. To je malé procentíčko toho, co se vytěží. Tento odvoz by se pak uskutečnil jednou týdně, třeba osobním automobilem, tak jak se to dneska děje v Podsedicích. Zpracovával by se v Turnově.

Dobývací prostor se nachází mezi jednotlivými usedlostmi a domy v Dolní Olešnici. Jak budete obyvatele chránit před hlukem a prachem z těžby?

Těžební prostor u zástavby, která tam je docela blízko, bude oddělen protihlukovými stěnami, případně zemními valy, které jsou specifikovány ve studii na vliv životního prostředí - to je ta známá EIA. Při samotné těžbě bude použit mokrý proces třídění, aby nedošlo k prašnosti. Tento proces eliminuje právě tu prašnost. Sekundární prašnost bude eliminována skrápěním a to řeší právě také tento projekt. Těžba bude postupná, na jednom ložisku by zatížení hlukem a prachem nemělo trvat déle než půl roku nebo maximálně dva a půl roku.

Zpracovatel posudku k vlivu těžby na životní prostředí EIA doporučil ministerstvu životního prostředí vydat k záměru souhlasné stanovisko. Stanovil ale 52 podmínek, které musíte jako těžaři splnit. Které z těchto podmínek považujete za nejdůležitější a jste schopni jim všem dostát?

Závazné jsou pro nás naprosto všechny, takže za důležité musíme považovat také úplně všechny. Pochopitelně se pokusíme všem dostát, proto ten projekt EIA řeší jednotlivé části těžby i přípravu těžby. Nelze upřednostňovat na úkor jednoho požadavku druhý, musíme splnit všechny. Myslím, že tam kde jsme už těžili, jsme také řadu podmínek naplňovali a proběhlo to docela v pořádku.

Granátonosná hornina je i na území sousedních obcí Horní Olešnice a Dolní Kalná. Tam jste ale narazili na odpor obyvatel. Čím jste přesvědčili obyvatele Dolní Olešnice, aby na rozdíl od zmíněných dvou obcí akceptovali těžbu granátů v obci? Jaký profit z těžby budou mít?

O přesvědčování nemůže být zdaleka řeč. O kauze těžby českého granátu v Horní Olešnici bych nerad hovořil. Respektujeme rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. Co se týče Dolní Olešnice, má s námi již dlouhodobou zkušenost s těžbou na lokalitě Vestřev, to je blíž k Labi, kde jsme po dohodě s vedením obce provedli rekultivace, upravili jsme terén přesně dle jejich přání, vytvořili jsme jim tam i vodní plochu.

Obce dostávají finanční prostředky do svého rozpočtu - ty jsou přímo od vody z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů. Majitelé pozemků tak získají určitou finanční úhradu za pronájmy pozemků a samostatnou kapitolou je tvoření nových pracovních míst, která se vytvoří přímo v pracovišti v Olešnici, ne v Turnově. To je šance pro místní občany a podpora místních kulturních společenských a sportovních aktivit ze strany našeho družstva. Prostě s obcí spolupracujeme a jsme v úzkém styku.

Granáty se těží na mnoha místech světa. Jak vnímáte konkurenci levnějších granátů z Mongolska a dalších zemí?

Konkurence je pro nás vždy výzvou zvýšit naše úsilí v designu a v kvalitě. Neustále udáváme tón. Proto všichni napodobovatelé čekají na podzimní výstavu šperků v Praze, kde naše družstvo představuje novou kolekci a nové trendy, a pak se nás snaží napodobit.

Pokud je obchodník solidní, přiznává, že prodává šperky ze zahraniční produkce - to nám vůbec nevadí, zákazník má šanci se rozhodnout, jestli si ten šperk koupí, nebo ne. Bohužel ne všichni obchodníci jsou solidní, nechovají se eticky, a za české granáty vydávají i zahraniční produkty. To nás netěší a proto proti tomu neustále bojujeme. S tím je spojené i zneužívání ochranných známek a označení původu, tak jak to máme zapsané. Máme s tím trošku problém.

V čem je český granát typický?

Typickou vlastností českého granátu je jeho nezaměnitelná krvavě červená barva, ta se v jiných nalezištích neobjevuje. Další vlastností je tepelná a barevná stálost, to znamená že granáty odolávají teplotě 11°C a nezmění přitom barvu. Co se týká kompletních šperků, český granátový šperk z naší produkce je chráněn puncovní značkou ve tvaru písmene G. Dá se říct, že tyto tři vlastnosti jsou typické pro náš výrobek z českého granátu.

Zdroj: Zet

Šperkařská firma usiluje o znovuotevření těžby českého granátu v Podkrkonoší Foto: ČTK

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.