Předávání vědeckých cen Neuron: mladí vědci dostali 5 milionů korun na výzkumné projekty

Pošesté v řadě převzali ve středu v Praze čeští vědci Ceny Neuron za přínos světové vědě. Jako každoročně špičky svých oborů obdržely ceny za fyziku, chemii, matematiku, medicínu a společenské vědy. Nadační fond Neuron kromě udělování cen zkušeným vědcům během večera také rozdělil mezi šest mladých talentovaných vědců Neuron Impulsy v celkové hodnotě 5 milionů korun. Peníze jsou určené na výzkumné projekty. Neuron kromě toho vyhlásil nově podporovaný obor, kterým se stala biologie. 

Cenu Neuron každoročně získávají čeští vědci za přínos světové vědě. Laureáty se stávají lidé, kteří dosáhli ve svých oborech významných úspěchů. Ti se pak díky ocenění mohou stát vzorem a inspirací pro mladé vědce. 

Vědecká rada Nadačního fondu Neuron dále jako každým rokem vybrala v pěti oborech vítěze z řad mladých vědců. Ti pak na své výzkumné projekty dostali celkem 5 milionů korun. V letošním roce se držiteli takzvaných Neuron Impulsů stali: 

 

Fyzika – doktorka Anna Fučíková

Chemie – docent Richard Štefl

Matematika – doktor Vít Jelínek

Matematika – doktor Jan Vybíral (v oboru matematika byly v letošním ročníku uděleny dvě ceny) 

Medicína – doktorka Jana Dobrovolná.

Společenské vědy – doktor Tomáš Cvrček

 

Laureáti Ceny Neuron za přínos světové vědě 2015:

Fyzika – profesor Petr Hořava, ředitel Centra teoretické fyziky na Kalifornské univerzitě v Berkeley


Foto: Lukáš Bíba

„Profesor Petr Hořava se od doby doktorského studia věnuje teorii strun jako hlavního kandidáta na fundamentální teorii mikrosvěta zahrnující všechny síly včetně gravitace. V tomto oboru dosáhl v mimořádně konkurenčním prostředí nejlepších amerických univerzit výsledků, které ho řadí mezi absolutní světovou špičku v oboru teorie strun a kvantové gravitace, o čemž svědčí mimo jiné i jeho současná pozice ředitele Centra teoretické fyziky na Kalifornské univerzitě v Berkeley,“ řekl garant pro obor fyzika profesor Jiří Chýla.

Ke jménu Petr Hořava patří dva obecně používané pojmy. Jsou to Teorie Hořavy a Wittena (Horava-Witten Theory) a Gravitace Hořavy a Lischitze (Horava-Lifschitz Gravity). Dvě práce s Edwardem Wittenem se v polovině 90. let zasloužily o rozvoj teorie strun. Každá z nich obsahuje více než 2 tisíce citací.

 

Chemie – profesor Josef Paldus, spoluautor metody spřažených klastrů, která je klasifikována jako metoda 21. století

Foto: Lukáš Bíba

„K hlavním objevům profesora Palduse patří formulace matematické stability zásadní metody kvantové chemie, metody Hartreeho a Focka jakož i formulace fundamentálních algebraických přístupů k řešení mnohalektronového problému s využitím unitární a symetrické grupy. Do stejné kategorie nepochybně patří i zavedení diagramatických metod a metod teorie pole do kvantové chemie. Vyvrcholením vědecké kariéry profesora Palduse jsou však bezesporu jeho aktivity spojené s metodou spřažených klastrů, kterou zavedl a k širokému užití dovedl spolu s Jiřím Čížkem,“ sdělil člen Správní rady NF Neuron a garant pro obor chemie Pavel Hobza.  

Zásadním přínosem profesora Palduse je podle Hobzy zformulování matematického aparátu metody spřažených klastrů. Bez ní by nebylo možné tak široké využití, jež v posledních letech zažívá. Tato metoda je považována za metodu 21. století. Je to dané tím, že umožnila netušené využití výpočetních metod teoretické chemie. Její využití je považované za jeden z nejvýznamnějších objevů ve druhé polovině 20. století. 

 

Matematika – profesor Eduard Feireisl, klíčová osobnost české matematiky

Foto: Lukáš Bíba

„Profesor Eduard Feireisl patří k vynikajícím českým matematikům. V matematickém modelování jsou jevy reálného světa popisovány systémy rovnic. Není vůbec snadné sestavit matematický model tak, aby v dostatečné míře vystihoval skutečnost a zároveň umožnil přímočaré pojetí matematického řešení, které by vždy existovalo, bylo jednoznačné a navíc dovolovalo efektivní numerický výpočet. Eduard Feireisl se věnuje modelům mechaniky tekutin, které popisují chování velmi různorodých látek od plynů po sklo,“ řekl profesor Zdeněk Strakoš, garant pro obor matematika.

 

Medicína – profesor Josef Koutecký, zakladatel české dětské onkologie

Foto: Lukáš Bíba

„Profesor Josef Koutecký je zakladatelem české dětské onkologie. Ta se začala vyvíjet před půl stoletím a především díky Kouteckému dosahuje v současné době pozoruhodných úspěchů. Je obtížné vypsat jednotlivá období, kterými její vývoj procházel, nicméně na začátku té cesty stálo smutné oddělení s minimální šancí na záchranu dětského života a v současné době se většina dětských onkologických pacientů uzdraví. Profesor Koutecký se tak stal symbolem vývoje medicíny a optimismu nad jejími výsledky,“ řekl profesor Josef Veselka, předseda Správní rady NF Neuron a garant pro obor medicína.

 

Společenské vědy – profesor Ivo Možný, vůdčí osobnost české sociologie

Foto: Lukáš Bíba

„Profesor Ivo Možný patří mezi vůdčí osobnosti české sociologie a je hlavní postavou její obnovy po letech devastace v období komunismu. Svou celoživotní prací zásadně ovlivnil svůj obor nejen na obecné úrovni, ale zejména svými pracemi o vývoji moderní evropské rodiny. Právě studiemi na toto téma jasně poukázal na vztah mezi stavem této instituce a vývojem společnosti jako takové. Mezi jeho nejvýznamnější příspěvky k poznání vývoje a reprodukce zejména transformujících se společností patři analýza a interpretace takzvané sametové revoluce z roku 1989 a pádu komunismu,“ řekl o profesoru Možném garant pro obor společenských věd profesor Miroslav Bárta. 

 

Zajímavé rozhovory s vědci a dalšími lidmi spojenými s českou vědou přinášíme pravidelně v rámci pořadu Neuron Future, který rádio Zet připravuje ve spolupráci s Nadačním fondem Neuron. Archiv pořadu Neuron Future je k dipozici pod tímto odkazem.

 

Zdroj: Zet

Předávání vědeckých cen Neuron: mladí vědci dostali 5 milionů korun na výzkumné projekty Foto: Lukáš Bíba

reklama

Další články

 1. Amazon musel stáhnout reklamu na seriál o vítězství nacistů

  Byznys ·

  Americká společnost Amazon musela po nátlaku úřadů i představitelů New Yorku stáhnout z metra kontroverzní reklamu na svůj seriál Muž z vysokého zámku. Firma 

  Česká taxislužba Liftago expanduje na Slovensko

  Byznys ·

  Společnost Liftago, která provozuje mobilní taxi aplikaci, expandovala na Slovensko. Od prosince nabízí své služby v Bratislavě. Během testovacího provozu v minulých 1…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.