Osm způsobů, jak zajistit navrácení dlužné částky

Ptáte se, jakými způsoby lze zajistit, aby váš dlužník nebo smluvní partner dostál povinností a zaplatil svůj závazek? Právník Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek na rádiu Zet hovořil o osmi možnostech zajištění svých práv a pohledávek vůči dlužníkovi. Podrobné informace se dozvíte v novém článku. 

1. Zástavní právo

Toto právo se často používá především v souvislosti se zajištěním peněžitých dluhů. Nejčastěji jde pak o úvěry nebo půjčky od bankovních institucí.

V případě zřízení zástavního práva věřitel může vyžadovat zástavu věci. Toto právo lze aplikovat jak na hmotnou, tak i na nehmotnou věc, kterou dlužník nebo třetí osoba k zajištění dluhu příslušného zástavního práva poskytla.

 „Zástavní právo je vždy spojeno s věcí, a tedy sleduje její osud. Takže i v případě převodu vlastnictví k zástavě na jiného zástavní právo zástavního věřitele nezaniká – to samozřejmě neplatí v případě, pokud se taková zástava zpeněžuje a tedy převádí na popud zástavního věřitele, aby si tento ze zástavy uspokojil svoji pohledávku za dlužníkem,“ řekl Janík.

 

2. Podzástavní právo

Při zřízení tohoto práva musí původní zástavní věřitel dlužníka informovat o tom, že pohledávku svého dluhu zastavil jinému svému věřiteli. Dlužník je pak povinen zaplatit svůj závazek novému zástavnímu věřiteli.

 

3. Ručení

„V případě, že se stane splatným dluh dlužníka a tento jej věřiteli nesplní, může se věřitel obrátit s požadavkem na úhradu tohoto dluhu na osobu ručitele, který se předtím věřiteli zavázal, že namísto dlužníka v případě nesplnění dluhu dlužníkem tento dluh vůči věřiteli splní,“ informoval Janík.

Pokud ručitel dluh za dlužníka zaplatí, tak původní pohledávka ovšem nezanikne. Automaticky pak přechází na ručitele. Ten se pak může splnění dluhu domáhat po dlužníkovi.

 

4. Finanční záruka

Jako pojistku pro splacení dluhu lze využít i takzvanou finančí záruku. Ta vznikne ve chvíli, kdy dlužník prohlásí částku finanční záruky, kterou proplatí věřiteli navíc, pokud dluh nesplní

„Finanční záruku lze zcela oddělit od původního dluhu, a tedy na vystavitele finanční záruky nepřechází původní pohledávka věřitele za dlužníkem. Nejčastějším druhem finančních záruk jsou tzv. bankovní záruky,“ sdělil Janík.

 

5. Zadržovací právo

Jde o situaci, kdy u sebe držíte oprávněně dlužníkovu věc. Konkrétně jste ji mohli dostat do opravy. Dlužník vám ovšem nehodlá za opravdu zaplatit smluvenou částku. Poté máte právo věc zadržovat do doby, než splatí svůj dluh.

 

6. Závdavek

Jde o institut, jenž lidé používali už ve starověkém Římě. Nyní figuruje i v novém občanském zákoníku. Závdavek může být peněžitá částka nebo jiná věc, kterou dlužník odevzdá druhé smluvní straně před uzavřením smlouvy. Není možné si ji splést se zálohou.

„Závdavek je jednak důkazem o uzavření smlouvy a v případě nesplnění smlouvy lze si takový závdavek oprávněnou stranou ponechat; pokud by došlo k nesplnění smlouvy ze strany toho, kdo závdavek přijal, tak je povinen vydat oprávněné straně dvojnásobek toho, co jako závdavek přijal. Závdavek může mít také funkci odstupného,“ informuje Janík.

 

7. Zajišťovací převod práva

Dlužník rovněž může převést na věřitele určité majetkové právo. Situaci lze nejlépe ilustrovat na příkladu převodu vlastnického práva, v rámci něhož dlužník smlouvou dočasně převede na věřitele vlastnické právo k jeho nemovitosti. To zůstane platit do té doby, než dlužník uhradí svůj závazek.

 

8. Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů

„Dluh dlužníka lze zajistit s věřitelem dohodou o srážkách ze mzdy maximálně, kdy tyto srážky mohou činit maximálně polovinu jeho mzdy či platu. Zaměstnavatel dlužníka však musí s uzavřením dohody o srážkách vyslovit svůj předchozí souhlas, aby byla i pro zaměstnavatele závazná a ten to v souladu s podmínkami dohody pak skutečně prováděl ve prospěch věřitele příslušné srážky ze mzdy,“ řekl Janík na rádiu Zet. 

 

 

Celý rozhovor s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Osm způsobů, jak zajistit navrácení dlužné částky Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. 3D televize končí, už se nebudou vyrábět

    Tech ·

    Televize s technologií 3D jsou, jak se zdá, za zenitem. Žádné hlavní technologické firmy už nevyrobí televizní soupravu, která by byla schopná ukázat pořady a filmy ve…

  2. Hodnota Bitcoinu opět přesáhla 1000 dolarů

    Byznys ·

    Hodnota kybernetické měny bitcoin se v rámci čtvrtečního obchodování po čtyřech týdnech vyšplhala opět nad hranici 1000 dolarů (zhruba 25 tisíc korun). Informovaci uve…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.