O mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je zájem, ČOI eviduje 1600 návrhů

Před téměř 6 měsíci nabyla v platnost novela zákona o ochraně spotřebitele. Ta zavedla institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Advokát Lukáš Matějka z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek řekl, že o tuto novinku je mezi českými spotřebiteli zájem. Česká obchodní inspekce (ČOI) eviduje necelých 1600 návrhů na mimosoudní řešení. Téměř 200 z nich se přitom podařilo spor urovnat.

„Principem konciliačního řízení je projednání sporného vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem před pověřeným subjektem, který spornou situaci předběžně posoudí, seznámí účastníky se svým náhledem a právním názorem na věc, popřípadě vyhlídkami účastníků v rámci soudního projednání věci,“ přiblížil Matějka na rádiu Zet. Pověřený subjekt se poté musí pokusit vyjasnit vzájemné vztahy mezi účastníky. Tento výsledek má pak vést k urovnání sporu.

Konciliační řízení může zahájit pouze spotřebitel. Návrh pak podá subjektu, jehož úkolem je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká obchodní inspekce. Jsou ovšem i případy, kdy tuto funkci zastává finanční arbitr, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad nebo subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

„Návrh může být spotřebitelem podán do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel u podnikatele poprvé uplatnil své právo, tedy učinil například reklamaci. Konciliační řízení by mělo být ukončeno obvykle do 90 dnů ode dne podání návrhu – v úspěšném případě uzavřením mimosoudní dohody,“ sdělil Matějka.

Podle něj aktuální informace ČOI naznačují, že o konciliační řízení je mezi spotřebiteli oblíbené. „K dnešnímu dni eviduje Česká obchodní inspekce necelých 1600 návrhů na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Z toho ve zhruba 190 případech dospěly strany sporu k dohodě, v přibližně 220 případech se dohody dosáhnout nepodařilo a v přibližně 170 případech byly návrhy odmítnuty. V ostatních případech pak řízení stále probíhají,“ uvedl Matějka.

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Lukášem Matějkou z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

O mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je zájem, ČOI eviduje 1600 návrhů Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.