„Novela zákona ochrání spotřebitele před nekalými praktikami podnikatelů,“ říká advokát

Na konci minulého týdne vstoupila v platnost novela zákona o ochraně spotřebitele, která mimo jiné zavádí mimosoudní řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli. Novela zákona má především zvýšit ochranu spotřebitelů vůči nekalým obchodníkům. Na rádiu Zet to řekl právník Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek.

Co vedlo naše poslance a senátory k přijetí této novely?

Řada novelizací našich právních předpisů souvisí s povinností České republiky implementovat do svého právního řádu evropské právní předpisy. Nejinak tomu je i v tomto případě, kdy ČR má povinnost zakotvit do právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady z května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Jaký zájem tyto evropské předpisy sledují?

Jedná se zejména o zájem zvýšit ochranu spotřebitelů vůči nekalým obchodním praktikám a umožnit alternativní řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem, přičemž tato forma by měla být pro spotřebitele rychlejší a levnější. Zda tomu tak skutečně bude, ukáže až praxe. 

Zaměřme se tedy na uvedené mimosoudní  řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli. V čem toto řešení sporů mimo soudní soustavu spočívá?

Každý spotřebitel má podle uvedené novelizace právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv či ze smluv o poskytování služeb s výjimkou např. smluv v oblasti zdravotnických služeb, léčivých přípravků či vysokoškolského vzdělávání.

Příslušným orgánem, který bude řešit tyto mimosoudní spory, bude zejména Česká obchodní inspekce, a pokud se bude jednat o specifické zboží či služby, tak tímto orgánem může být např. finanční arbitr u finančních služeb, Energetický regulační úřad v oblasti energetiky, Český telekomunikační úřad u poštovních služeb anebo Česká advokátní komora u sporů mezi advokátem a jeho klientem – spotřebitelem. Kompletní seznam těchto orgánů vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Samotné mimosoudní řešení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele. Ten může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u podnikatele, který mu prodal určité zboží či poskytl službu, poprvé uplatnil své právo (např. reklamace). Doručením takového návrhu je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno a příslušný orgán, který mimosoudní spor vede, následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

 

Na jakou další povinnost byste, pane magistře, právě podnikatele z důvodu přijaté novely zákona o ochraně spotřebitele upozornil?

Důrazně bych obchodníky a další podnikatele ve vztahu ke spotřebitelům upozornil na novou informační povinnost vůči spotřebitelům. Ta spočívá v jasném, srozumitelném a snadno dostupném způsobu informovat o příslušném orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů –  provozuje-li podnikatel internetové stránky, musí být tyto informace na těchto stránkách uvedeny. Informace musí obsahovat mimo jiné internetovou adresu subjektu příslušný k projednání mimosoudního sporu, tyto informace musí být také součástí obchodních podmínek, pokud je podnikatel v souvislosti s prodejem či službou spotřebiteli vydal. Tímto však informační povinnost podnikatele nekončí – pokud již ke sporu se spotřebitelem dojde a nepodaří se jej vyřešit přímo mezi stranami, je podnikatel povinen o možnosti mimosoudního řešení sporů spotřebitele informovat znovu, adresně, v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

„Novela zákona ochrání spotřebitele před nekalými praktikami podnikatelů,“ říká advokát Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.