NKÚ: Ministerstvo vnitra prohospodařilo 227 milionů korun určených na zefektivnění veřejné správy

Strategie Smart Administration měla podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit tak kvalitu života občanů. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) však přišel při kontrole osmi projektů za téměř 230 milionů korun z let 2007 až 2014 na porušení rozpočtové kázně. Projekty byly dotovány z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a hlavním garantem strategie bylo ministerstvo vnitra. 

NKÚ v rámci strategie Smart Administration prověřil kromě ministerstva vnitra také ministerstvo průmyslu a obchodu a Úřad vlády České republiky. Úřad podle jeho tiskové mluvčí Olgy Málkové přišel na to, že ministerstvo vnitra si nestanovilo konkrétní cíle, kterých mělo do roku 2015 dosáhnout. Z toho důvodu ani nemohlo zjistit, jaký efekt strategie přinesla.

„Kontroloři také prověřili, jak se podařilo naplnit konkrétní cíle osmi kontrolovaných projektů. Zjistili, že sedm z nich své cíle nenaplnilo, a tedy k efektivnější veřejné správě a snížení nákladů na administrativu nepřispělo,“ řekla Málková.

„Prostředky na tyto projekty tak byly využity neúčelně, což NKÚ vyhodnotil jako porušení rozpočtové kázně ve výši 226,6 milionu korun,“ uvedla Málková.

Ministerstvo vnitra nemělo podle Málkové o projektech, které měly podpořit zefektivnění veřejné správy, potřebné informace. Resort nepoužíval žádný informační systém, jenž by ukládal informace o projektech Smart Administration, pomocí nichž by ministerstvo vnitra zjistilo, do jaké míry strategie přispěla k naplnění dílčích cílů.

Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy má posílit konkurenceschopnost České republiky. Podle globálního indexu konkurenceschopnosti (GCI) Světového ekonomického fóra je Česko na 47. pozici ze 148 hodnocených zemí. Oproti roku 2006 si tak pohoršilo o 18 pozic.

„Za jednu z nejslabších oblastí Světové ekonomické fórum vyhodnotilo institucionální prostředí. V této oblasti zaujímala ČR v roce 2013 v mezinárodním srovnání 86. pozici, což znamená, že se oproti roku 2006 propadla o 26 příček,“ sdělila Málková.

 

Zdroj: Zet

NKÚ: Ministerstvo vnitra prohospodařilo 227 milionů korun určených na zefektivnění veřejné správy Foto: Profimedia.cz

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.