NKÚ: Český systém rozdělování veřejných peněz do výzkumu a vývoje není efektivní

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil zprávu z kontroly systému podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Konstatuje, že systém je roztříštěný, bez jasně vymezených kompetencí a odpovědností jednotlivých orgánů a s velkým množstvím poskytovatelů podpory a počtem programů. Závěry zprávy komentuje Aleš Vlk z portálu Vědavýzkum.cz.

Kontrola trvala 12 měsíců (od dubna 2017 do dubna 2018) a zaměřila se jak na poskytovatele podpory – Úřad vlády ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Akademie věd ČR –  tak na   organizace – Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Biologické centrum AV ČR, Ústav fyziky materiálů AV ČR a Ústav přístrojové techniky AV ČR.

„Nejvyšší kontrolní úřad kromě jiných závěrů dospěl také k tomu, že zatímco se v České republice v období mezi roky 2010 a 2015 zvyšovaly veřejné výdaje na výzkum a vývoj ze 77 procent průměru zemí EU na 123 procent, inovační výkonnost se dle údajů European Innovation Scoreboard ve stejném období snižovala“, komentuje Aleš Vlk. Nejvyšší kontrolní úřad dále konstatoval, že v rámci naplňování koncepčních národních dokumentů byl splněn pouze jeden cíl ze čtyř stanovených a realizováno pouze osm opatření z celkových 21.

Celý systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací ve své zprávě považuje NKÚ za dlouhodobě problematický, ale nezjistil žádné výslovné zneužití veřejných prostředků či porušení zákona. Proti některým závěrům vybraní poskytovatelé vyjádřili své námitky – například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se ústy Roberta Plagy s řadou konstatování neztotožňuje.

„Zpráva zdůrazňuje vybrané zásadní slabiny celého systému, na které někteří aktéři a kritici realizace a nastavení vědní politiky v České republice dlouhodobě poukazují. Z hlediska veřejných výdajů a účelnosti vědní politiky by mohlo být poměrně problematické, kdyby v budoucnosti pokračoval trend stagnace či propadu inovační výkonnosti české ekonomiky a současně rostl objem veřejných prostředků do systému výzkumu, vývoje a inovací,“ dodává Aleš Vlk.

 

 

Zdroj: YR News

NKÚ: Český systém rozdělování veřejných peněz do výzkumu a vývoje není efektivní Foto: ČTK/Černý Tomáš

reklama

Další články

 1. Nejrychlejší síť LTE měl v červenci O2

  Byznys ·

  Průměrná rychlost mobilního internetu LTE u operátora O2 v červenci stoupla meziměsíčně o dvě procenta na 51 Mbit/s. O2 tak překonalo průměrnou rychlost LTE sítě T-Mob…

 2. Pečivo a výrobky z pšenice letos podraží

  Byznys ·

  Pečivo a výrobky z pšenice letos budou dražší. Důvodem je cena pšenice, která důsledkem nepříznivých klimatických podmínek vzrostla proti květnu a červnu až o pětinu. …

 3. Čistý zisk ČEZu se propadl více než o polovinu

  Byznys ·

  Čistý zisk energetické společnosti ČEZ se v pololetí snížil meziročně o 54 procent na 7,7 miliardy korun. Zapříčinily to jednorázové výnosy v loňském roce, a to ve výš…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.