NG musí být více kosmopolitní, zajímavější pro návštěvníky, říká nový ředitel Fajt

Národní galerie by se podle nového ředitele Jiřího Fajta měla více otevřít veřejnosti i zahraniční spolupráci.  „Vyhlásím velikou organizační změnu, v rámci které přizpůsobím strukturu této instituce standardům muzeí umění v 21. století v západní Evropě nebo v USA,“ říká v rozhovoru pro Zet. Součástí změn bude posílení role kurátorů jednotlivých sbírek. NG by měla  také dostat jednotný vizuální styl a nové logo. 

Po nástupu nového ředitele letos v létě čekají Národní galerii  změny. Po patnácti měsících provizoria nastoupil v červenci do vedení této kulturní instituce historik umění Jiří Fajt.

Fajt působil 14 let v Německu, kde se podílel na řadě publikačních a výstavních projektů. Svoji zahraniční zkušenost chce promítnout i do fungování této klíčové české kulturní instituce. V rozhovoru pro Zet řekl, že jeho cílem je vytvořit v Národní galerii atraktivnější program a více tuto instituci zapojit do spolupráce na zahraničních výstavách. 

 

Zatraktivnit, zinternacionalizovat

Fajt už minulý měsíc jmenoval šefkurátorem sbírek NG renomovaného mezinárodního kurátora. Součástí jeho týmu se stal polák Adam Budak, který tři roky působil jako kurátor Hirshhornova muzea ve Washingtonu. (Hirshhornovo muzeum, které je součástní tzv. Smithsonian Institution,  patří do "velké pětky" muzeí moderního umění ve Spojených státech.)

"Kolega Budak je tu právě pro to posílení mezinárodního rozměru, se kterým se bude NG ucházet o přízeň veřejnosti nejen české, ale i evropské," řekl. Budakovým úkolem bude mimo jiné program NG „zatraktivnit a zinternacionalizovat." .

Další změnou, kterou nový ředitel udělal po svém nástupu, bylo rozpuštění komise pro výběr umělce, který bude reprezentovat české umění na Benátském bienále příští rok. Jmenoval komisi novou a doplnil ji o tři kunsthistoriky ze zahraničí.

Fajt řekl, že jeho cílem je zapojit Národní galerii do mezinárodních výstavních aktivit. Ať už podporou českých výstavních projektů pro zahraničí, nebo umístěním velkých putovních mezinárodních vystav u nás. "Budu se zabývat oživením dramaturgie a zásadní orientací k mezinárodní scéně - internacionalizací programu, který Národní galerie nabízí" řekl.

NG by se podle Fajta měla stát „referenčním muzeem" umění pro celý region středovýchodní Evropy. "Tato poloha na mezinárodní scéně naprosto chybí a je po ní velký hlad."

Atraktivitu výstavního programu by také mělo zvýšit umění ze zahraničí. „Cítím velikou potřebu seznámit českou veřejnost se základními jmény moderního umění světového" řekl Fajt v rozhovoru pro Zet. "Je tu velká mezera, kterou by NG měla postupně zaplňovat."

Revize počtu sbírek i budov

Součástí plánovaných změn v Národní Galerii bude revize rozdělení sbírek na pět oblastí a posílení role kurátorů těchto jednotlivých sbírek. Dalším úkolem bude analýza šesti stávajících objektů, ve kterých se NG nachází.

Instituce by také měla  také dostat jednotný vizuální styl a nové logo.  „Národní galerie musí výrazně posílit svoji tvář ve veřejném prostoru," řekl Fajt. „V současnosti nemá ani to, co se nazývá vizuálním, nebo korporátním stylem, což je u instituce, která se tou vizuální kulturou má vlastně primárně zabývat, poměrně překvapivé zjištění."

Jedním z dlouhodobějších výzev, která na Fajtův nový tým čeká, je otázka budoucnosti Veletržního paláce. Ten je podle Fajta a jiných odborníků pro expozici moderního umění nevyhovující. Některé prostory lze jen obtížně klimatizovat nebo nevyhovuje jejich dispozice. Budova také potřebuje rekonstrukci.

Fajt řekl, že podporuje myšlenku stavby nové budovy pro Národní galerii, ale rozhodnutí zda rekonstruovat Veletržní palác, či zda jít cestou nové galerie, musí předcházet širší společenská a politická debata.     

Doc. Dr. Ing.  Jiří Fajt, PhD., nar. 1960, je historik umění, bývalý ředitel Starých sbírek Národní galerie (1995-2000). V letech 1985-1988 pracoval jako myč oken v podniku Úklid. V roce 1994 vystudoval dějiny umění na Karlově univerzitě v Praze a z Lapidária Národního muzea přešel do Národní galerie.

V roce 2000,  pro spory s tehdejším ředitelem Milanem Knížákem, z instituce odešel a začal působit v Německu. Tam pracoval na řadě projektů (je editorem řady Studia Jagellonica Lipsiensia (Thorbecke Verlag Stuttgart), hlavním editorem a autorem koncepce osmisvazkového Handbuch für die Geschichte der bildenden Kunst und Architektur in Ostmitteleuropa). Také působil na univerzitách v Berlíně a Praze.

Věnuje se středověkému a novověkému výtvarnému umění ve střední a středovýchodní Evropě. Je autorem řady úspěšných expozic a výstav, např. Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Anežský klášter 1997-1998) či Karel IV., císař z Boží milosti (pro Metropolitní muzeum, New York, poté Praha, 2005-2006). Po 12 letech příprav zrealizoval jeho tým také mezinárodní a mimořádně úspěšný výstavní projekt Europa Jagellonica - o kultuře a umění ve střední Evropě kolem 1500 (Česká republika, Polsko, Německo). 

Už několik let  připravuje knihu o Norimberku v časech Lucemburků. 

 

Zdroj: Zet

NG musí být více kosmopolitní, zajímavější pro návštěvníky, říká nový ředitel Fajt Foto: ČTK: Doc. Jiří Fajt

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.