„Neznalost údajů v katastru nemovitostí neomlouvá,“ říká advokát M. Janík

Neznalost údajů uvedených ve veřejných seznamech, do nichž patří i katastr nemovitostí, nikoho neomlouvá. Na rádiu Zet to řekl advokát Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Kupující tak může nabýt vlastnického práva i v případě, že prodávající osoba není právoplatným vlastníkem nemovitosti. Stačí, když je zapsaná do katastru nemovitostí. Tuto skutečnost však lze uplatnit pouze tehdy, když kupující o nesouladu mezi právoplatným vlastníkem a evidovaným údajem nevěděl. Situace se však nevztahuje na takzvanou darovací smlouvu. 

Jak postupovat v případě, když si například koupím pozemek a dodatečně zjistím, že ten, kdo mi jej prodával, nebyl jeho skutečným vlastníkem. Mohu se i přesto stát vlastníkem takového pozemku?

Ano. Zcela zásadní otázkou v tomto případě je, zda si člověk tyto informace ověřil v příslušném katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí je takzvaným veřejným seznamem. Kdokoli se do něj může podívat a pořídit si opisy a výpisy. Neznalost údajů uvedených ve veřejných seznamech, ke kterým patří i katastr nemovitostí, nikoho neomlouvá a má se za to, že zapsaný stav v této evidenci odpovídá skutečnému stavu. Proto pro zodpovězení otázky je zcela zásadní ustanovení § 984 odstavce 1 nového občanského zákoníku, který obsahuje takzvaný princip materiální publicity údajů zapsaných ve veřejných seznamech. To znamená, že i v případě, že by prodávajícím nebyla ve skutečnosti osoba, která by platně nemovitou věc vlastnila, ale přesto je v tomto katastru evidována jako vlastník, tak vy jako kupující můžete nabýt vlastnické právo. To ale platí pouze v případě, že jste o tomto nesouladu mezi tou skutečností a tím evidovaným údajem nevěděli. Tato vaše dobrá víra se v případě smluv, jejímž předmětem jsou nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí, posuzuje vždy v době, kdy byl podán návrh na zápis do katastru. Jde o takzvaný návrh na vklad, nikoli k samotnému datu uzavření smlouvy, které může okamžik návrhu o zápis do katastru o podstatný časový úsek předcházet.

 

Je takto chráněn i ten, kdo získá věc bezplatně takzvaně darem takzvanou darovací smlouvou?

Bohužel nikoli. Citované ustanovení nového občanského zákoníku totiž chrání dobrou víru nabyvatelů pouze v případě úplatných převodů. To znamená zejména těch známých kupních smluv. U darů tak nemůžete platně získat nemovitou věc do svého vlastnictví od nevlastníka, byť je v katastru evidovaný jako vlastník. Musím upozornit i na to, že obecně ani ochrana kupních smluv pro vlastníky není bez výjimky. Pokud někdo prodá věc za neúměrně nízkou cenu například té symbolické koruny, tak pak se jedná o takzvané disimulované zastřené právní jednání. V tom případě se jedná skutečně o dar, a proto se nelze dovolávat ochrany dobré víry nabyvatele.

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

„Neznalost údajů v katastru nemovitostí neomlouvá,“ říká advokát M. Janík Foto: Profimedia.cz

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.