Neprobádané archivy o českém exilu čekají na objevení, říká historik

Studio Zet: Martin Nekola je historik, který se zabývá československým exilem. Z nedávného badatelského pobytu v USA si přivezl tuto zkušenost: stovky neprobádaných pramenů o exilu stále čekají na své objevení.

„Americké archivy jsou bohatě dotované, mnohé prameny už digitalizované a i badatel z druhého konce světa přesně ví, jakou složku si může prohlédnout. Bohužel jsou archivy rozptýlené po Státech a je časově i finančně náročné je navštívit," říká ve Studiu Zet Nekola.

Dějiny exilu jsou bohaté na příběhy dobrodružných odchodů z vlasti, nebo toho, jak Češi ve světě uspěli. Méně už se hovoří o zklamáních, deziluzích a zničených životech, říká Nekola. Ti, kteří v emigraci uspěli, museli prokázat mimořádnou odolnost. „Do exilu odcházely jak elity národa, tak třeba zemědělci a ty nejchudší lidi, často i v důchodovém věku a bez znalosti jazyka," řekl.

„Například v New Yorku byla známá Vašatova restaurace, kde dřívější pražský restauratér dával práci bývalým vysokým státním úředníkům či diplomatům. Ti na sebe na place volali - pane ministře - kávu na pětku," řekl Nekola. „Tito lidé odcházeli s přesvědčením, že se brzy vrátí do Čech, že přijedou na kolech amerických tanků a zasednou opět do vysokých pozic. Tehdy se vžilo rčení - do švestek jsme doma".

Nekola upozorňuje, že západní Evropa - zejména země jako Francie nebo Velká Británie - zápasila po 2. světové válce s vysokou nezaměstnaností, přídělovým systémem a řadou hospodářských problémů, a Češi nebyli vždy vítáni. Tyto země navíc nechtěly podle Nekoly jít do přímých střetů s komunistickým blokem během Studené války a tak se zdráhaly poskytovat azylantům přímou a oficiální podporu.

Češi přežívali dlouhé měsíce i roky v utečeneckých lágrech a čekali, až jejich životopis a zkušenosti zaujmou někoho v zemích v zámoří, například v Kanadě, USA, nebo Austrálii.

Situace v USA byla odlišná v tom, že přímých zkušeností imigrantů s komunismem využívali často americké tajné služby pro propagandistické účely a pro boj s ideologickým nepřítelem. Řada lidí, novinářů, bývalých politiků, vojáků nebo jiných profesionálů byla financovaná právě ze zdrojů tajných služeb.

Svá tvrzení Nekola opírá o tříměsíční bádání v USA, kde se věnoval komparativnímu výzkumu exilových organizací. „Většinou je to tak, že představitel nějaké významné exilové organizace zestárne, zemře a jeho potomci pozůstalost zabalí do krabic a rovnou ji předají nějakému archivu, protože si s pozůstalostí neví rady, " řekl. Stohy neprobádaných pramenů o československém exilu tak teprve čekají na další zapálené badatele.

http://www.youtube.com/watch?v=l5Lb-Odpb7U

Zdroj: Zet

Neprobádané archivy o českém exilu čekají na objevení, říká historik Foto: zet.cz

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.