Naše společnost je vůči návykovým látkám příliš tolerantní, tvrdí adiktolog

„Věci, které jsou možné v naší zemi" nebo které je „vidět ve veřejné diskuzi - to je něco, co nás bohužel řadí někam jinam, než do vyspělé Evropy,“ řekl ve Studiu Zet o toleranci vůči návykovým látkám adiktolog Michal Miovský. Kvůli rostoucímu počtu dětí se závislostí byla v Praze otevřena první ambulance pro děti a mladistvé ohrožené drogami, alkoholem a gamblingem.

Průzkumy adiktologů, kteří před spuštěním projektu ambulance pro závislé děti a mladistvé mapovali potřebnost odborné péče pro závislou mládež, ukázaly, že jen v Praze a Středočeském kraji trpí některou z forem závislosti až 5 tisíc dětí. Česká republika v posledních letech zaujímá přední příčky v Evropě v oblasti zkušeností dospívajících s alkoholem, kouřením a dalšími drogami.

O problematice závislosti dětí a mladistvých ve Studiu Zet mluvil přednosta Kliniky adiktologie První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michal Miovský.

Pane profesore, proč otevíráte první adiktologickou ambulanci specializovanou na děti a mladistvé až nyní? Copak nebyla potřebná už dříve?

Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, že se možná to téma mohlo otevřít o něco dřív. Možná se ale v tomto tématu docela hezky zobrazuje unikátnost propojení univerzitního a nemocničního prostředí, protože první zmínky jsme už samozřejmě začali sbírat zhruba před pěti, šesti lety, kdy se v terénu množily jednotlivé případy. Tehdy opravdu bylo zřejmé, že jednak případů přibývá, že začínají být více komplikované a že začíná být limit ve standardním institucionálním zázemí.

To byla klinická rovina a druhá rovina pak byla univerzitní výzkumná, kde jsme se pokoušeli skutečně si ověřit, jestli tato domněnka, že sbíráme větší a větší počet případů dětí nebo mladistvých do 18 let s touto problematikou, je opravdu relevantní. Jestli to není náhoda nebo jestli se nám to nezdá, protože to téma začne být trošku citlivější.

Podařilo se díky tomu udělat dvě studie za sebou. Některé opravdu poměrně dost jednoznačně ukázaly, že potřebnost tady je a že je potřeba se bavit o tom, jak by měla vypadat péče v našem oboru, to znamená v adiktologii, pro právě tuto věkovou cílovou skupinu.

Jak se vyvíjejí počty závislých dětí a mladistvých v Česku? Jaké závislosti dětí a mladistvých jsou z vašeho pohledu největším tuzemským společenským a zdravotním problémem?

Je to opravdu velký problém a vidíte to současně i v klinické rovině, protože několikaleté úspěšné fungování detoxikačního oddělení v Nemocnici pod Petřínem v Praze ukazuje, že klientela tady je, že si jí nikdo z prstu nevycucává, nevytváří nějaké pseudotéma. Druhá věc je ta, že jsme udělali spolupráci se záchrannou službou a je tam vidět postupný nárůst počtu akutních případů. To znamená intoxikace alkoholem nebo nějakými jinými návykovými látkami.

Jinými slovy, zřetelně to tady je přítomno. Společenská tolerance, která je opravdu neuvěřitelná a v poslední době vede i do tak bizarních rovin jako že například tady máte návrhy na to, že pivo bez alkoholu (což vlastně není bez alkoholu, ale má pouze snížené procento alkoholu), by mělo být považováno za ekvivalent limonády a podobné šílenosti. V podstatě to je jen takové zrcadlení obrovské tolerance, které se návykové látky v České republice bohužel těší. Věci, které jsou možné v naší zemi i ve veřejné diskuzi vidět, tak to je něco, co nás bohužel řadí někam jinam než do vyspělé Evropy.

Jací odborníci se budou dětem a mladistvým v ambulanci věnovat a jak bude péče o ně probíhat?

V tom je v podstatě ta unikátnost, protože to není jen o dětské psychiatrii. Já jsem byl strašně rád, že se mi podařilo získat velmi dobrého dětského psychiatra, respektive psychiatričku. Není to jenom o dětské psychologii, je to o sociální práci, práci s rodinou, a je to hodně také o tom, že na tom testujeme novou profesi adiktologa. Je to také o speciální pedagogice prostě proto, že děti mají problémy ve vztahu k výchovně-vzdělávacímu systému a ty je nutné řešit. Není možné se prostě zaměřit jenom na biologickou stránku té léčby.

Z jakých zdrojů bude první ambulance pro závislé děti financována? Co když se na zařízení obrátí dítě nebo mladistvý, kteří nejsou klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny?Budete jednat o možném příspěvku i ze strany jiných zdravotních pojišťoven a o financování z dalších zdrojů?

Na tuto situaci jsme připraveni, v žádném případě neplatí, že bychom odmítli pojištěnce jiné pojišťovny. Současně se připravujeme na kolo jednání s dalšími zdravotními pojišťovnami a současně vyjednáváme směrem s magistrátem hlavního města a s ministerstvem zdravotnictví, protože takovýto projekt není ufinancovatelný pouze z veřejného zdravotního pojištění právě díky tomu, že například některé z těch profesí nejsou zdravotnické a přesto je v tom provozu potřebujeme. Musíme je nějakým způsobem uhradit, aby péče byla opravdu zajištěná, tak jak by být měla.

Potřebují potenciální pacienti před kontaktováním ambulance nějaké doporučení?

Nepotřebují, mohou přijít do provozu. samozřejmě jsme rádi, když to mají zprostředkované. Je to pro nás rychlejší. Když mají nějaké doporučení, máme základní vstupní informace ať už od lékaře anebo od jakéhokoliv specialisty. Na druhou stranu do tohoto zařízení budou moci přímo z ulice, bez jakéhokoli objednání. Samozřejmě máme kontaktní telefon, kontaktní mail, mohou ho využít a objednat se dopředu, což je samozřejmě nejlepší.

Mohou se na zařízení obracet klienti z celé České republiky, nebo je určena pouze dospívajícím z Prahy a Středočeského kraje?

Nejsme regionálně omezeni, pacienti k nám mohou přijít opravdu naprosto odkudkoliv. Samozřejmě je důležité, aby vůbec byli schopni dorazit. Na druhou stranu je to zařízení, na kterém jsme se dohodli s pojišťovnou, že si chceme vyzkoušet, jestli se naše představa o této péči opravdu potkává s potřebami cílové skupiny. V případě, že to bude fungovat úspěšně, bude to vyhledáváno pacienty a bude úspěšně léčit i dětské pacienty, očekáváme, že by se tento koncept mohl následně šířit i do dalších regionů České republiky. V této chvíli nejsme regionálně omezeni a můžeme brát pacienty odkudkoliv.

Zdroj: Zet

Naše společnost je vůči návykovým látkám příliš tolerantní, tvrdí adiktolog Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.