Ministerstvo spravedlnosti chybovalo ve všech účetních výkazech, které tvořily účetní závěrku

Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti za rok 2015 obsahuje chyby za téměř 2,5 miliardy korun. K takovému závěru dospěl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který dnes zveřejnil závěrečnou zprávu. Vedle účetních nedostatků NKÚ zjistil, že resort spravedlnosti poskytl bez souhlasu vlády více než půlmilionový dobrovolný příspěvek do zahraničí, čímž porušil rozpočtová pravidla. Podle ministerstva je většina pochybení pouze formálního rázu. Porušení rozpočtových pravidel resort odmítl.

„Ministerstvo spravedlnosti chybovalo ve všech účetních výkazech, které tvořily účetní závěrku. Ve výkazu rozvahy, ve výkazu zisku a ztráty i v příloze a to mělo na účetní závěrku samozřejmě rozsáhlý dopad,“ uvedla na rádiu Zet mluvčí NKÚ Olga Málková. Dokument tak podle kontrolorů nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Více než polovinu zjištěných nesprávností tvořily nevykázané podmíněné závazky. Účetní závěrka proto obsahuje nesprávné informace o nárocích na budoucí rozpočty, upozornili kontroloři. Ministerstvo postupovalo chybně také při odpisování dlouhodobého majetku, a to už od roku 2011, kdy organizačním složkám státu vznikla tato povinnost. Nesprávné a neúplné bylo podle NKÚ i účetnictví v oblasti transferů.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová vysvětlovala, že převážná většina výtek se týká pouze formálních účetních pochybení. „V období došlo ke změně metodiky účtování, kdy končilo programové období pro čerpání peněz z fondu Evropské unie. Pravda je, že ministerstvo spravedlnosti přijalo nápravná opatření a ta pochybení budou napravena v rámci uzávěrky roku 2016,“ uvedla mluvčí na rádiu Zet.

Kromě účetních nedostatků kontrola NKÚ odhalila, že ministerstvo spravedlnosti poskytlo do zahraničí dobrovolný příspěvek ve výši 543.000 korun, aniž mělo souhlas vlády. „Problém je, že pro takovýto objem prostředků samozřejmě ministerstvo spravedlnosti ten souhlas vlády potřebovalo a tím de facto porušilo rozpočtová pravidla státu,“ uvedla Málková pro rádio Zet. S tím resort spravedlnosti nesouhlasí. Příspěvek Evropskému soudu pro lidská práva byl podle něj poskytnut z legitimních důvodů a rozpočtová pravidla neporušoval.

 

 

Zdroj: Zet, ČTK

Ministerstvo spravedlnosti chybovalo ve všech účetních výkazech, které tvořily účetní závěrku Foto: ČTK/Štěrba Martin

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.