MF a ČNB v pravidelné zprávě nedoporučuje přijmout euro

Ministerstvo financí a Česká národní banka opět doporučily vládě prozatím nestanovovat cílový datum vstupu do eurozóny, tedy přijetí eura. Informace vycházejí z každoročního materiálu MF a ČNB o vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Dokument v pátek schválila vláda, uvedl tiskový odbor kabinetu. Vláda Andreje Babiše (ANO) ve svém programovém prohlášení uvedla, že nebude o vstup do eurozóny usilovat.

„Vlastní připravenost České republiky na přijetí eura se oproti předchozím letům dále zlepšila, i když přetrvávají některé nedostatky, zejména z pohledu nedokončené reálné konvergence,“ uvádí materiál.

Dokument také upozorňuje, že při rozhodování o načasování vstupu do eurozóny je nutné vzít v úvahu i náklady přijetí společné evropské měny, které v době vstupu ČR do EU nebyly známy. „Odhadované finanční náklady související se vstupem České republiky do eurozóny by zahrnovaly především vklad kapitálu do Evropského mechanismu stability ve výši necelých 50 miliard korun během čtyř let a převod příspěvků bank se sídlem v České republice do Jednotného fondu pro řešení krizí ve výši 8,2 až 19,7 miliardy korun,“ uvádí dokument.

ČR se zavázala podnikat kroky k tomu, aby byla na přistoupení k eurozóně co nejdříve připravena. Stanovení termínu vstupu je v kompetenci členského státu a závisí na míře jeho připravenosti. Případné neplnění kritérií konvergence nemá nyní pro ČR žádné přímé důsledky. Výjimkou je kritérium udržitelnosti veřejných financí.

Kritérium cenové stability i dlouhodobých úrokových sazeb ČR dosud bez problémů plnila. V případě inflace ovšem ČR letos patří ke státům, které ji mají vyšší.

ČR také nemá v posledních letech problém s dluhem, který podle požadavků EU nesmí přesáhnout 60 procent HDP. Podle odhadů ministerstva financí by měl letos klesnout na 34,7 procenta.

Rovněž kritérium udržitelnosti veřejných financí ČR letos splní, ministerstvo počítá s přebytkem veřejných financí 1,1 procenta HDP. Přebytek by se měl v poměru k HDP v dalších letech zvyšovat až na 1,7 procenta v roce 2020. Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,7 procenta HDP, což byla jedna z nejlepších hodnot v EU. Ta požaduje, aby schodek veřejných financí byl pod třemi procenty HDP.

Vyhodnocení plnění kritéria stability měnového kurzu bude možné teprve poté, co česká měna vstoupí do kurzového mechanizmu ERM-2 a bude stanovena centrální parita koruny k euru. Přijetí členského státu EU do eurozóny je podmíněno úspěšným minimálně dvouletým setrváním národní měny v ERM-2.

„V souhrnu lze konstatovat, že ve střednědobém výhledu by měla být plněna všechna maastrichtská kritéria vyjma účasti v mechanismu směnných kurzů,“ uvedl dokument.

 

 

Zdroj: ČTK

MF a ČNB v pravidelné zprávě nedoporučuje přijmout euro Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. 10 nejlépe placených sportovců všech dob

    Byznys ·

    Pro většinu smrtelníků představuje sport převážně činnost pro regeneraci a určité odpočinutí od běžné práce. Mezi lidmi jsou ale i jedinci, kteří vydělali díky svému s…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.