Lidem se nově vrátí peníze za zájezd, který se neuskuteční kvůli platební neschopnosti cestovky

Novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu vycházející z evropské směrnice o zájezdech má především ochránit zákazníky před nekalými praktikami cestovních kanceláří. Pokud pořadatel nebude schopen kvůli platební neschopnosti uskutečnit zájezd, tak se mají díky novele zákazníkům vrátit veškeré vynaložené prostředky. Výkonná ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Petříčková ovšem říká, že pořadatel bude moci navýšit jednostranně cenu zájezdu ze zákonných důvodů avšak v maximální výši nepřesahujícím osm procent. 

V Čem bude přínosná novela zákona pro zákazníky?

Novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu vychází z evropské směrnice o zájezdech a jedním z podstatných principů této nové směrnice je právě vysoká ochrana zákazníků. Zejména v případě platební neschopnosti pořadatele by měla novela klientům cestovních kanceláří zaručit, že v případě, když jejich zájezdy nebudou realizovány z důvodu platební neschopnosti pořadatele, budou jim vráceny veškeré vložené prostředky. V dalším posílení ochrany spotřebitele je například povinnost pořadatele poskytnout zákazníkovi na své náklady ubytování po dobu maximálně tří nocí. V případě narušení zájezdu z důvodu vyšší moci. Jedním z takových případů v minulosti může být například výbuch islandské sopky.

Jaká je situace nyní? Mluvila jste o těch momentech, kdy zasáhne vyšší moc. Pokud nyní nastane nějaká nepředvídatelná událost, jak cestovní kanceláře situaci řeší?

V české legislativě v poslední době jednoznačně vyplývá, že cestovní kancelář má povinnost poskytnout svým zákazníkům pomoc v nouzi a musí se o ně postarat, ať už se jedná o případy vyšší moci nebo i o případy, kdy si zákazník nějakou újmu nebo škodu způsobil sám. Tato praxe v současnosti probíhá velmi dobře. Cestovní kanceláře se vždy při nenadálých situacích o klienty postarají. Důležitým bodem, kterým směrnice a novela zákona zavádí, je úprava, kdo bude hradit dodatečné náklady.

Přinese novela nějaké další povinnosti pro cestovní kanceláře kromě toho, čeho jsme se stihli dotknout?

Jedním z dalších ustanovení, co novela zákona přinese, je, že pořadatel má možnost zvýšit jednostranně cenu zájezdu ze zákonných důvodů avšak maximálně do výše limitu osmi procent. Pokud by navýšení ceny zájezdu například z důvodu zvýšení nákladů na pohonné hmoty, změny směnného kurzu, změny tax a poplatků byly vyšší než osm procent, pak se musí pořadatel s klientem dohodnout. Pokud s tím klient nesouhlasí, tak může odstoupit od smlouvy.

Mohou se nová nařízení projevit do cenotvorby cestovních kanceláří?

V současné chvíli probíhá připomínkové řízení novely návrhu zákona od předkladatele zákona ministerstva pro místní rozvoj. Diskutuje se zejména o dodatečném garančním fondu, kam by měly přibývat cestovní kanceláře a ze kterého by měl být hrazen případný nedostatečný limit pojištění cestovní kanceláře. V současné chvíli je otázkou, jaký ekonomický dopad by mělo zavedení dodatečného garančního fondu na cestovní kanceláře, proto nyní nemůžeme říci, zda mohou být zájezdy cestovních kanceláří navýšeny nebo nikoli. Nicméně si musíme uvědomit, že účinnost směrnice respektive novely našeho zákona by měla být až od poloviny roku 2018. 

 

 

Článek obsahuje pouze úryvky z rozhovoru s výkonnou ředitelkou Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřinou Petříčkovou. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše.

 

Zdroj: Zet

Lidem se nově vrátí peníze za zájezd, který se neuskuteční kvůli platební neschopnosti cestovky Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.