„Lidé by neměli při péči o nemocného člena rodiny zapomínat na zaměstnání,“ říká H. Kejhová

Lidé pečující o své dlouhodobě nemocné blízké snadno ztrácejí práci. Je to dané především tím, že často nemají nikoho jiného, kdo by jim s péčí o člena rodiny pomohl. Pak obvykle musejí volit mezi prací a péčí. Je totiž velmi obtížné najít mezi oběma činnostmi jakýkoli kompromis. Redaktorka odborného magazínu Moderní řízení Hana Kejhová na rádiu Zet řekla, že důvodem je i nepřipravenost tuzemského trhu práce na takovou situaci. Chybí totiž flexibilní pracovní úvazky a ani zaměstnanci si neumí vyjednat s firmami flexibilní pracovní dobu. Kejhová si myslí, že lidé by se kvůli péči o své blízké neměli vzdávat zaměstnání. Z trhu práce totiž obvykle odejdou na delší dobu a po návratu těžko shánějí uplatnění. Současná doba je přitom spojená s moderními technologiemi a umožňuje tak provádět řadu pracovních činností na dálku.

Dnešní doba si podle Kejhové vyžaduje to, aby se zaměstnanci i zaměstnavatelé dokázali sžít s měnící se situací. Péče o blízké se už totiž zdaleka netýká pouze seniorů.

„V Česku si uvědomujeme to, že máme problém s péčí o seniory. Ze zahraničí se ale ozývají hlasy, že už dávno nejde jen o seniory. Přibývá i chorob, které se týkají čtyřicátníků nebo padesátníků. Celá tato oblast se už dlouhou dobu netýká jenom péče o staré rodiče, ale pojí se i s péčí o hendikepované děti nebo o nemocného partnera. V zahraničí se hodně hovoří o tom, že od čtyřiceti let začíná epidemie demencí,“ řekla Kejhová s odvoláním na Harvard Business Review nebo informace BBC.

Pracovník, kterému onemocní blízký člověk, by měl podle Kejhové v takové situaci nejprve zjistit, jaké má zdroje. Je důležité, aby si uvědomil náplň své práce. S ohledem na ni si musí především uvědomit, kolik času potřebuje a jestli je vůbec v jeho silách tuto práci skloubit s pečováním o svého blízkého. Mezi důležité faktory také patří skutečnost, zda bude na péči o nemocného sám, nebo jestli mu pomůže rodina či specialisté.

Mezi řešení patří i takzvaný career break

Některé firmy nabízejí ve spojitosti s touto problematikou takzvaný career break. „Jde o uvolnění ze zaměstnání, kdy nemusíte dávat výpověď třeba kvůli tomu, že vám umírá osoba blízká a vy s ní chcete sdílet poslední měsíce života. Chcete o ni pečovat osobně,“ uvedla Kejhová na rádiu Zet.

Podle Kejhové je career break věcí posilující loajalitu ke společnosti. V další řadě dodá zaměstnanci jistotu, že není vnímaný pouze jako stroj na plnění cílů nebo zisků. Tato vstřícnost má pak i dopad na firemní kulturu jako takovou.

Pokud to jde, tak by se lidé měli pokusit skloubit práci s pečováním o svého blízkého. Kejhová se při tomto tvrzení mimo jiné opírá o závěry studie Národního ústavu pro další vzdělání. Autoři studie došli totiž došli k závěru, že přerušení angažmá na trhu práce obvykle způsobí zhoršení ekonomické situace neformálního pečovatele a v nejhorším případě i jeho úpadek do chudoby. Kromě toho člověk dlouhodobě ztratí kvalifikaci a hodnotu na trhu práce.

„Ve chvíli, kdy ta péče na dlouhodobý úvazek skončí, tak se člověk většinou na trh práce nemá šanci vrátit, protože na českém trhu chybí podpora a vůbec systém, který by jej podržel. Ze dne na den přijde o příspěvek na péči, který je vázaný na tu osobu, o kterou se pečuje. Ty výzkumy ukázaly, že lidé končí, jako celoživotní pečovatelé, ačkoli si takovou dráhu nepředstavovali,“ sdělila Kejhová. 

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s redaktorkou magazínu Moderní řízení Hanou Kejhovou. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

„Lidé by neměli při péči o nemocného člena rodiny zapomínat na zaměstnání,“ říká H. Kejhová Foto: Jiří Koťátko

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.