„Jan Hus byl neoblomný člověk, který neslevil z toho, co považoval za boží pravdu,“ říká P. Soukup

Česká republika si dnes připomíná 600 let od upálení římskokatolického kněze, reformátora a kazatele Jana Husa.  Betlémská kaple umožnila díky své velikosti a umístění Husovi na přelomu 14. a 15. století oslovit velké množství lidí. Díky tomu se stal jedním z nejoblíbenějších pražských kazatelů té doby. Podle vědeckého tajemníka Centra medievistických studií Filosofického ústavu Akademie věd České republiky a historika Pavla Soukupa byl Hus neoblomným člověkem, který nechtěl slevit z toho, co považoval za boží pravdu. Za pravé důkazy bral texty Bible. Hus také působil jako vysokoškolský pedagog, profesor a později i rektor na Univerzitě Karlově. Už tam se zabýval mučednictvím, což mohlo mít podle Soukupa vliv na jeho jednání při kostnickém koncilu.

Pane doktore, v čem se podle Vás současná tuzemská laická představa o Janu Husovi a událostech spojených s jeho životem a smrtí nejvíce liší od historicky doložených skutečností?

Já si především nejsem jistý, jestli existuje jedna všeobecná laická představa o Husovi. Záleží na tom, kolik toho dotyčný o Janu Husovi četl a nakolik se zajímá o středověk. Největší rozdíl mezi historickým Husem, jak ho poznáváme z pramenů, a mezi tím, jak by si ho mohl představovat moderní člověk, je v tom, že Hus byl právě člověkem středověku. Tudíž některé principy, které dnes sdílíme, jemu byly cizí. Šlo například o představu rovnosti všech lidí. Hus měl představu, že mají existovat pánové a poddaní. 

V nedávné minulosti učebnice dějepisu zdůrazňovaly snahu Jana Husa navrátit církev ke kořenům spojených s chudobou. Jak na tom byl po materiální stránce Jan Hus v dobách, kdy kázal v Betlémské kapli pro tisíce lidí, současně působil jako vysokoškolský pedagog a později dokonce i jako rektor Univerzity Karlovy?

Z toho učitelského působení mu vlastně nešel žádný plat. Na středověké univerzitě jako profesor nebo jako rektor neměl žádný příjem. Záleželo na tom, jestli dostal místo v nějaké profesorské koleji, což Hus dlouho neměl. Učitelé na univerzitě žili z nějakých církevních odměn. Žili z toho, že byli někde faráři nebo měli další funkce v církevní správě. Jan Hus měl příjem jako kazatel a správce Betlémské kaple. Ten příjem z Betlémské kaple odpovídal průměrnému příjmu pražského faráře. Hus proto netrpěl žádnou nouzí, ale je třeba říct, že bohaté fary v Praze tehdy vynášely mnohonásobně více.

V době, kdy Jan Hus působil v Praze, obývalo toto město přibližně 35 tisíc lidí. Zhruba desetina dospělých pražských křesťanů tedy docházela na Husova kázání. Pokud bychom použili současnou terminologii, mohli bychom říci, že Jan Hus byl svým způsobem hvězdou mezi pražskými kazateli?

Určitě byl hvězdou. Samozřejmě je těžké říct, zdali byl nejoblíbenější, ale Betlémská kaple mu skýtala možnost oslovit mnoho lidí najednou. To byl jeden z největších prostorů v Praze určených ke kázání. Historikové trochu dluží Husovým současníkům, takže bude potřeba více zkoumat kazatele v Husově Praze, protože největší pozornost byla upřena právě na Jana Husa. Už víme mnohem méně o tom, jak a co kázali jeho odpůrci nebo i slavní kazatelé, kteří kázali v té době v Praze německy.

Jan Hus byl dobrým zpěvákem – o tom se podle historických pramenů mohli přesvědčit účastníci jeho kázání v Betlémské kapli - ale na druhou stranu otevřeně vystupoval proti tanci, který podle něj vedl k hříchu. Můžete uvést nějaké další vlastnosti, dovednosti a postoje Jana Husa, které se do učebnic nedostanou, ale dotvářejí obraz jeho osobnosti?

To s tím tancem bylo v té době mezi autory náboženských spisů celkem běžné. To se nelíbilo skoro nikomu. Tady je trochu problém s povahou dochovaných pramenů ze středověku, které málokdy vypovídají o povaze lidí nebo o detailech z každodenního života, které by nás nejvíce zajímaly. I sám Hus ve svých spisech prozradil něco ze svého mládí. Vzpomíná tedy na to, jak se zúčastnil nějakých rozpustilých studentských karnevalů. Vzpomíná na to, jak hrál šachy a nechal se přes tu hru strhnout až k hněvu. Vůbec se zdá, že v mládí byl docela horká hlava. Dopouštěl se výroků, kterých později asi litoval. Litoval třeba i toho, že si v mládí koupil odpustek a později proti nim vystupoval. To jsou detaily, které mimochodem prozradil on sám na sebe.

Jan Hus prý v v úvodních letech svého pedagogického působení na Karlově univerzitě věnoval velikou pozornost mučedníkům a jejich mučednické smrti. Měla tato skutečnost vliv na jeho chování a rozhodnutí před kostnickým církevním koncilem?

Je to docela možné, protože to téma mučednictví se v Husově díle objevuje často třeba i v jeho korespondenci. Ve středověku bylo pro křesťana mučednictví nejbližším ideálem. Zemřít pro Krista bylo lepší, než se bránit násilí. Hus už často před odchodem do Kostnice zmiňoval, kdyby mu bůh dal odvahu zemřít pro jeho ideály. Ten nedávno objevený doklad, který zmiňujete, pochází z let 1405 až 1407. Dokládá to skutečnost, že se Hus zabýval myšlenkou mučednictví už před tím, než se jeho spor vyhrotil do takové míry, že mohl nějaké problémy skutečně očekávat.

Byl Jan Hus v Kostnici tak neoblomný, jak to líčí filmová a televizní díla o jeho životě a smrti?

Byl neoblomný v tom smyslu, že nechtěl slevit z toho, co považoval za boží pravdu. Zdá se, že ani na chvilku neuvažoval o tom, že by ustoupil koncilu, pokud ho ten koncil nepřesvědčí důkazy z Bible, že nemá pravdu. Neustoupil ani, když už byl vystaven reálné hrozbě toho mučednictví.

 

Článek obsahuje jen části rozhovoru s vědeckým tajemníkem Centra medievistických studií Filosofického ústavu Akademie věd České republiky historik Pavlem Soukupem. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše.  

 

Zdroj: Zet

 

„Jan Hus byl neoblomný člověk, který neslevil z toho, co považoval za boží pravdu,“ říká P. Soukup Foto: Profimedia.cz: Socha mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.