Jaká práva má oběť trestného činu?

Mají oběti trestného činu nějaká práva? Ano jistě, chrání je speciální zákon o obětech trestných činů z roku 2013. Prvně jde o právo na respektování osobnosti a její důstojnosti. Příslušný orgán, který představuje zejména policie, se musí chovat k oběti zdvořile a důstojně. Oběť má dále například právo na informace o pobytu obviněného nebo odsouzeného na svobodě. Na rádiu Zet toto téma rozebíral právník Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. 

Oběť trestného činu má rovněž právo na zajištění ochrany před hrozícím nebezpečím. Musí pak dojít k zajištění její bezpečí. Mezi další práva patří zabránění kontaktu s pachatelem, právo na ochranu při výslechu nebo podání vysvětlení, právo na doprovod důvěrníkem, právo na prohlášení o dopadu trestného činu, právo na ochranu soukromí nebo například o právo peněžité pomoci.  

„K těmto právům konečně zařaďme i práva poškozeného v trestním řízení, zejména pak právo na aktivní účast v trestním řízení, na zastupování zmocněncem, na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení,“ řekl Janík.

Obviněný z trestného činu může čelit ze strany soudu řadě předběžných opatření zahrnujících:

  • zákaz styku s poškozeným či osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejména svědky¨
  • zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho bezprostředního okolí a zákaz zdržovat se v takovém obydlí
  • zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami
  • zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě
  • zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje či jiné návykové látky

Člověk by se měl snažit vyvarovat toho, aby se nestal obětí trestného činu. Nemůže pak být lehkomyslný, různě provokovat své okolí nebo mít přehnanou touhu po dobrodružství. Důležité je také nepřeceňovat vlastní schopnosti a nedůvěřovat nekriticky jiným lidem. 

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Jaká práva má oběť trestného činu?

reklama

Další články

  1. Odboráři Škoda Auto požadují růst mezd o 18 %

    Byznys ·

    Odboráři mladoboleslavského výrobce Škoda Auto doručili vedení společnosti své požadavky ohledně růstu mezd v letošním roce. Požadují přitom zajištění tarifním zaměstn…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.