Jak kompenzovat finanční ztrátu v případě náhlého onemocnění či úrazu?

Jak si v životě poradit v situaci, kdy člověk potřebuje dostát svým závazkům, ale náhlá nemoc nebo vážné zranění mu v tom zabrání? Jednou z možností je zdravotní pojištění Patron. O výhodách hovoří obchodní ředitelka Dominika Šmídová z Pojišťovny VZP ČR a.s. 

Paní ředitelko, dneska spolu probereme jedno z pojištění, které PVZP nabízí, jaké to bude?

Já bych Vám, a především tedy Vašim posluchačům, chtěla více přiblížit naše pojištění Patron, které přijde vhod v situaci, kdy vám vypadne příjem. Cílem tohoto pojištění je kompenzovat finanční ztrátu v případě výpadku pravidelného příjmu a to následkem náhlého onemocnění či úrazu, kdy se člověk ocitne v pracovní neschopnosti.

 

Na co se zdravotní pojištění PATRON vztahuje?

Toto pojištění se vztahuje na dva případy. Za prvé, když skončíte hospitalizováni z důvodu nemoci, úrazu anebo z důvodu těhotenství a porodu. Nebo za druhé se pojištění vztahuje na situaci, kdy skončíte v pracovní neschopnosti zapříčiněné nemocí či úrazem nebo z obou těchto rizik zároveň.

Pojištění pro případ hospitalizace lze sjednat s pojistnou částkou až 1.000 Kč za den a pojištění pro případ pracovní neschopnosti s úhradou až 500 Kč za den. Pojistná částka může být vyplácena až po dobu jednoho roku. Obě tato pojištění lze sjednat samostatně, nebo současně.

 

Od čeho se odvíjí výše pojistného?

Pojistné závisí především na vstupním věku pojišťované osoby a samozřejmě na výši sjednané pojistné částky (denní dávky). S ohledem na vstupní věk pojišťované osoby je výhodné se sjednáním pojištění neotálet, neboť pojistné se vám pak již s věkem nezvyšuje.

 

Jaké jsou výhody při sjednávání zdravotního pojištění PATRON?

Jednou z výhod je to, že při sjednávání pojištění není nutné dokládat potvrzení o příjmu ani absolvovat lékařské vyšetření a u OSVČ není vyžadována účast na nemocenském pojištění.

Výhodou také je, že se nejedná o životní pojištění, ale o čistě samostatné zdravotní pojištění, které lze vypovědět, navíc sjednání tohoto pojištění je velmi jednoduché. A další velkou výhodou je, že nemá přirážku na riziková povolání ani na rizikové sporty pojišťované osoby - na rozdíl od úrazového pojištění, kdy například některé profese mají přirážku za rizikové povolání (například policista, hasič, záchranář, většina dělnických profesí a podobně). A nesmím zapomenout zmínit, že pojištěnci naší mateřské společnosti VZP ČR mají nárok na slevu 10%.

 

Zmínila jste, že u pojištění Patron se nepřiplácí za rizikové sporty ani za riziková povolání na rozdíl od úrazového pojištění. Čím se tedy toto pojištění liší oproti úrazovému?

Zdravotní pojištění PATRON se na rozdíl od úrazového pojištění vztahuje také na nemoc. Navíc je při hospitalizaci následkem úrazu vypláceno dvojnásobné pojistné plnění. Tedy pokud máte na pojištění pro případ hospitalizace sjednanou pojistnou částku 500 Kč/den, bude vám v případě hospitalizace následkem úrazu vypláceno 1.000 Kč za den hospitalizace.

 

Je někdo, kdo si pojištění sjednat nemůže?

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti není určeno pro osoby, které nemají pravidelný zdanitelný příjem v České republice nebo jsou částečně či plně práce neschopni.

Dále pak osoby od věku 60 let, neboť pojištění lze uzavřít pouze do 60 let, přičemž zaniká v období, kdy pojištěná osoba dovrší 65 let věku.

A jak je to s dětmi - mohu pojištění sjednat i pro dítě?

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti pro děti samozřejmě sjednat nelze, ale pojištění pro případ hospitalizace lze sjednat už od 1 roku věku dítěte.

 

Jsou nějaké výluky z pojištění, kdy pojišťovna neposkytne pojistné plnění?

Výluky samozřejmě jsou a je potřeba, aby se s nimi zájemce o pojištění seznámil před sjednáním pojistné smlouvy. Za všechny mohu jmenovat například, že pojištění se nevztahuje na profesionální sportovní činnost, kaskadérskou činnost, na události vzniklé při výškových, podzemních pracích a psychické poruchy. Pojištění pracovní neschopnosti se nevztahuje na těhotenství.

 

Kde si případní zájemci mohou pojištění sjednat?

Pojištění je možné sjednat na pobočkách naší Pojišťovny VZP, pobočkách VZP ČR a u externích zprostředkovatelů. Kontakty můžete najít na stránkách Pojišťovny VZP: www.pvzp.cz, kde si lze toto pojištění sjednat i on-line se slevou 10 %.

 

Závěrem se Vás ještě zeptám, jaké další druhy zdravotního pojištění vaše pojišťovna nabízí?

V rámci komplexní nabídky zdravotního pojištění, kromě pojištění Patron nabízíme i úrazové pojištění, jak pro dospělé i děti. A to bez zdravotního dotazníku a lékařských vyšetření.

Dalším neopominutelným produktem je Zdravotní pojištění závažných onemocnění Fénix, který zajistí klientům dostatečné finanční prostředky při onkologickém onemocnění. V tomto roce chystáme rozšíření produktu o další závažná onemocnění (např. infarkt myokardu, cévní mozková příloha, transplantace důležitých orgánů, Alzheimer, apod.)

 

Rozhovor si můžete také poslechnout v playeru výše. 

 

 

Zdroj: PVZP, ZET/youradio.news

Jak kompenzovat finanční ztrátu v případě náhlého onemocnění či úrazu? Foto: PVZP

reklama

Další články

  1. Trump zval opakovaně Putina do Bílého domu

    Společnost ·

    Americký prezident Donald Trump opakovaně zval během nedávného telefonického rozhovoru svého ruského kolegu Vladimira Putina do Bílého domu, Putin mu na oplátku nabídl…

  2. Kuba má nového prezidenta, je jím Díaz-Canel

    Společnost ·

    Novým prezidentem Kuby se stal Miguel Díaz-Canel. Oznámil to předseda kubánského parlamentu, podle něhož dosavadní viceprezident dostal 603 hlasů ze 604 možných. Sedma…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.