I prezident má povinnost svědčit před soudem, v opačném případě mu hrozí i trestné stíhání

Prezident České republiky Miloš Zeman má předstoupit před soud jako svědek ve sporu vedeném bývalým notářem Janem Halbichem o právním zastoupení. To měl přitom Zeman jako někdejší předseda ČSSD uzavřít s právníkem Zdeňkem Altnerem. Zeman ovšem uvedl, že k soudu nedorazí a zastoupí jej šéf hradního Odboru legislativy a práva Václav Pelikán. Právník Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek na rádiu Zet řekl, že při svědecké výpovědi je možnost zastoupení zcela vyloučena. Pokud se Zeman jako svědek soudu nezúčastní, tak mu po skončení prezidentského mandátu může hrozit trestní stíhání za trestný čin pohrdání soudem.

Prezident republiky má podle ústavy imunitu. Vztahuje se tato imunita právě i na případy, kdy je prezident předvolán jako svědek k soudu?

Prezident České republiky má podle ústavy speciální druh imunity - takzvanou indemnitu. Prezidenta tak nelze po dobu jeho funkce zadržet, trestně stíhat, ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Tato imunita je však dočasná a vztahuje se pouze na dobu výkonu prezidentské funkce. To znamená, že by osoba po ukončení doby svého prezidentského mandátu mohla být stíhána i za trestný čin spáchaný v době výkonu funkce hlavy státu. To je vcelku významná změna v rozsahu prezidentské imunity, která byla do ústavy začleněna relativně nedávno v souvislosti se zakotvením přímé volby prezidenta v roce 2012. Z uvedeného ústavního vymezení prezidentovy imunity však nevyplývá, že by byl zbaven své povinnosti svědčit jako občan. V tomto případě v civilním řízení před obvodním soudem pro Prahu 1. Tuto povinnost má i jako prezident.

Pokud tedy i prezident republiky má svědeckou povinnost, může se nechat zastoupit jinou osobou, například zmiňovaným šéfem legislativního odboru Hradu?

Nikoli. Již z podstaty svědecké výpovědi je možnost nechat se při svědecké výpovědi zastoupit zcela vyloučena. Svědek totiž vždy vypovídá o tom, co sám zažil, viděl či jinak vnímal svými smysly, pokud je tedy osoba soudem předvolána, je její osobní přítomnost u svědeckého výslechu nezbytná a svědek je v této funkci v zásadě nezastupitelný.

V případě, že se pan prezident ke svědecké výpovědi nedostaví, je možné jej k podání svědecké výpovědi ze strany soudu nějakým způsobem nutit?

Pokud se občan bez zákonem přiznaných imunit nedostaví k soudu na předvolání k podání svědecké výpovědi bez řádné omluvy, je možné mu uložit nejen pořádkovou pokutu, ale může jej nechat předseda senátu předvést Policií ČR nebo eventuálně dát podnět k trestnímu stíhání za trestný čin pohrdání soudem. Budeme-li takovou pořádkovou pokutu vnímat jako určitou sankci za nesplnění svědecké povinnosti, tak ji lze z širšího hlediska vnímat jako určitou speciální správní sankci. Pak by nebylo možné prezidentovi takovou pokutu za nesplnění svědecké povinnosti uložit, protože jeho imunita by se vztahovala i na tento případ.

Vyjdeme-li dále z předpokladu, že by pan prezident mařil závažným způsobem soudní řízení tím, že by se na předvolání ke svědectví opakovaně nedostavil nebo by odmítal vypovídat, aniž by měl k odmítnutí zákonný důvod, tak by mu mohlo teoreticky po skončení prezidentského mandátu hrozit trestní stíhání za trestný čin pohrdání soudem. Pokud bych byl poradcem pana prezidenta, doporučil bych mu, aby jako jeden z hlavních reprezentantů státu šel svým občanům příkladem, respektoval právní předpisy a svoji svědeckou povinnost splnil.

 

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

I prezident má povinnost svědčit před soudem, v opačném případě mu hrozí i trestné stíhání Foto: yakub88 / Shutterstock.com: Prezident České republiky Miloš Zeman

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.