„Fyzickým trestáním dětí se nic nevyřeší, pouze ulevujeme vlastní bezmoci,“ říká psycholog

Zatímco širší veřejnost i pedagogové zaujímají k tělesným trestům vstřícný postoj, psychologové jsou jasně proti. Podle psychologa Davida Čápa není fyzické trestání dětí legitimním výchovným prostředkem. Na rádiu Zet řekl, že tento způsob trestu směrem k dítěti nic nevyřeší. Člověk si tím jen rychle řeší svoji bezradnost.

Debatu o významu fyzických trestů otevřela nedávná rezignace ředitele Základní školy Glowackého v Praze 8 Miroslava Korandy, který udeřil jednoho ze svých žáků. Užívání tělesných trestů přitom zakazuje školský zákon. Řada Korandových kolegů, ale i širší veřejnost nebo ministryně školství Kateřina Valachová se za ředitelovo chování postavila. Mezi argumenty, které od těchto lidí zaznívají, je například přetížení pedagogů nebo stoupající agresivita žáků.

„Obecně veřejnost a pravděpodobně i učitelé ve svém dětství běžně v naší společnosti zažívali fyzické trestání. Považují ho tedy za vcelku běžné a možná neproblematické,“ vysvětloval Čáp jádro rozporu názorů mezi veřejností a psychology. „Fyzické trestání si mnoho lidí zpětně odůvodňuje takovým alibistickým mechanismem, že to alespoň vyřešili rychle a efektivně. Ona to ale není pravda,“ řekl s tím, že rodiče si tak pouze ulevují a řeší tak svoji bezmocnost nad vzniklým problémem.

Psychologové vidí problém fyzického trestání také v tom, že si děti takové chování osvojí jako běžný způsob řešení problémů. Zvláště pokud uvidí, že se jim tento způsob vyplácí. „Pokud učitel zpohlavkuje někoho ve třídě, tak já teď nebudu myslet na toho žáka, který pohlavek dostal, ale na ty ostatní. Pokud se bude ta zkušenost opakovat, ti ostatní si uvědomí, že když chce někdo prosadit svůj názor, tak někoho zpohlavkuje a bude mít pravdu,“ řekl Čáp.

Z posledních výročních zpráv České školní inspekce ale vyplývá, že stoupá agresivita žáků vůči učitelům. Podle Čápa to ale neznamená, že se proměňuje populace žáků jako taková. Agresivní chování studentů podle něj souvisí s atmosférou konkrétních škol. „Běžně to vypadá tak, že tam kde vyučující hodně tlačí na kázeň a disciplínu, kdy musí být žáci absolutně zticha, tak o to větší projevy agresivního chování se u těch žáků objevují. Jsou totiž hodně svázáni a ventilují se ne úplně vhodným způsobem,“ řekl.

Přetíženost učitelů, kterým omlouvala chování Miroslava Korandy ministryně školství Valachová, nicméně přiznává i Čáp. Podle něj by pomohla změna způsobu vzdělání budoucích pedagogů. Vedle odborných kompetencí, kterým je na vysokých pedagogických školách věnována naprostá většina času, by se měl klást důraz i na sociálně-psychologické kompetence. „To, že je někdo odborníkem ve svém oboru ještě vůbec neznamená, že může být dobrým učitelem,“ řekl Čáp na rádiu Zet.

 

Celý rozhovor s psychologem Davidem Čápem o tělesných trestech na školách si můžete poslechnout v playeru výše.

 

Zdroj: Zet

„Fyzickým trestáním dětí se nic nevyřeší, pouze ulevujeme vlastní bezmoci,“ říká psycholog Foto: shutterstock.com - ilustrační foto

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.