Evropská komise ve zprávě o korupci zmiňuje problémy českých veřejných zakázek

Na problémy při zadávání veřejných zakázek a zneužívání veřejných peněz v České republice poukazuje Evropská komise ve zprávě o korupci v zemích Evropské unie. Úspěchem zatím podle ní neskončily snahy prosadit legislativu týkající se střetu zájmů ve státní službě.

Komise navrhuje, aby se dary a výdaje volebních kampaní promítaly do výročních zpráv politických stran a zdůrazňuje význam nezávislosti vyšetřovatelů při prošetřování korupčních kauz.

Zpráva v kapitole o ČR připomíná, že 95 procent českých občanů v průzkumu Eurobarometr uvádí, že korupce je v zemi výrazně rozšířená. Osm procent uvedlo, že byli o úplatek požádáni, či se od nich očekával. Tento podíl je dvojnásobek evropského průměru. A 71 českých firem, nejvíce v celé unii, pokládá korupci za významnou překážku pro své podnikání.

Dokument v souvislosti s Českou republikou podotýká, že za posledních deset let se v zemi změnil strategický rámec boje s korupcí. Trvajících problémů spojených se zneužíváním veřejných peněz, veřejnými zakázkami a dalšími vztahy mezi podnikatelským a veřejným sektorem si podle zprávy všimly evropské instituce zabývající se čerpáním evropských fondů, ale i další úřady.

Zákon o státní službě je podle národní kapitoly zprávy komise prvním ze čtyř kroků, které by nyní mělo Česko v boji s korupcí uskutečnit. O normě už jedná český parlament. Podle Evropské komise by podobný zákon měl řešit nejen otázku konfliktu zájmů, ale třeba také najímání zaměstnanců a dávat záruky proti jejich propouštění bez důvodů. Bylo by to krokem k posílení stability veřejné správy a zárukou proti možným politickým vlivům.

Na všech úrovních státní správy materiál EK doporučuje posilovat schopnosti, specializaci a školení úředníků tak, aby uměli rozpoznat a odstranit hrozící konflikt zájmů u veřejných zakázek. Napomoci by tomu mělo nejen efektivní využívání odpovídajícího zákona, ale také posílení průhlednosti majetkové struktury firem, které se o zakázky ucházejí. Vzniknout by podle komise měl mechanismus, který by dokázal zabránit konfliktu zájmů a korupci v souvislosti s čerpáním evropských peněz, měla by být také posílena nezávislost institucí, které za ně odpovídají.

Zpráva také navrhuje detailní rozepisování stranických nákladů a nákladů na volební kampaně ve výročních finančních zprávách stran a hnutí. To by mělo zajistit, že veřejnost bude mít možnost tyto informace snadno zjistit a tak bude existovat nestranný dohled nad financováním stran.

Posledním ze čtyř bodů je podpora posílení schopnosti vyšetřovatelů nezávisle řešit korupční případy. Zpráva v této souvislosti zmiňuje způsob nominace jejich výběru, ale i možnost změn týkající se možnosti zásahu exekutivy do jednotlivých kauz.

Zdroj: ČTK

Evropská komise ve zprávě o korupci zmiňuje problémy českých veřejných zakázek Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.