Česká republika odeslala do Bruselu dokument k čerpání evropských financí

Česká republika odeslala Evropské unii konečnou verzi Dohody o partnerství. Dokument určuje, jakým způsobem bude republika čerpat finance z evropských fondů v novém programovém období 2014-2020. V těchto letech může Česko získat až 594 miliard korun.

„Připravili jsme kvalitní strategii pro čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů na příštích deset let,“ řekl Daniel Braun, první náměstek ministryně pro místní rozvoj pro Národní orgán pro koordinaci. „Teď je na Evropské komisi jak ji posoudí a zda jsme splnili všechny podmínky, které jsou s dohodou spojeny."

Evropská komise podle Brauna opakovaně kladně ocenila přístup české strany k přípravám nového programového obdob. „Během neformálního vyjednávání se díky profesionální práci českých úřadů a dobré spolupráci s Evropskou komisí podařilo redukovat otevřené body na minimum,“ podotkl náměstek Braun.

O dokumentu, který vznikal tři roky, neformálně vyjednávala Česká republika s Evropskou komisí posledních šest měsíců.

„Výsledný dokument odráží nejen připomínky Evropské komise, ale také vstupy partnerů z řad jednotlivých resortů, krajů, obcí a dalších regionálních partnerů, hospodářských a sociálních partnerů, neziskové, akademické, vědeckovýzkumné sféry a dalších," řekl Braun.

Evropská komise má nyní tři měsíce na posouzení a na schválení dohody. V případě, že nebudou vzneseny žádné připomínky, očekává se její schválení na přelomu letošního léta a podzimu.

Evropská legislativa stanoví, že Dohodu o partnerství musí Česká republika stejně jako ostatní členské státy EU předložit do 22. dubna 2014. Nejpozději tři měsíce po zaslání dokumentu musí EK obdržet také návrhy všech programů spolufinancovaných z evropských fondů.

Zdroj: ČTK

Česká republika odeslala do Bruselu dokument k čerpání evropských financí Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.