Ředitelství silnic a dálnic dostalo pokutu 500 tisíc korun

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil pokutu půl milionu korun Ředitelství silnic a dálnic za porušení zákona o veřejných zakázkách kvůli úseku dálnice D6 na Sokolovsku. Ředitelství v zakázce za 2,5 miliardy korun na stavební práce určilo pevnou cenu za část zakázky a neumožnilo veřejnou soutěž mezi dodavateli.

Zprávu pro ČTK potvrdil předseda ÚOHS Petr Rafaj. Rozhodnutí není pravomocné, Ředitelství silnic a dálnic se proti němu může odvolat.

Jádrem sporu byly čtyři položky týkající se rekonstrukce objízdných tras souvisejících s hlavní částí prací v úseku Nové Sedlo-Sokolov. Ředitelství silnic a dálnic na tuto část tendru stanovilo pevnou cenu 110,3 milionu korun. Nabídky uchazečů Ředitelství silnic a dálnic hodnotilo včetně této fixní částky.

„Soutěž o tuto část zakázky byla zcela vyloučena. Veřejná zakázka tak byla zadána na základě zkresleného hodnocení nabídek, což mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějšího dodavatele,“ řekl Rafaj.

Ředitelství dálnic a silnic nehodnotilo nabídky korektně, i když k nabídce každého uchazeče byla vždy přičtena stejná částka. „Problematická je zejména skutečnost, že v části předmětu plnění došlo k narušení tvorby cen, protože nevzešly z plně konkurenčního prostředí, “ uvedl Rafaj.

Chyby byly také při zadání stavebních prací na rekonstrukci objízdných tras, konkrétně ulic Školní, Jeronýmova, Husitská, Škroupova, Fibichova, Janáčkova, Ondříčkova, Smetanova a mostu přes Lobezský potok v Sokolově. O tuto část zakázky nebyla vedena soutěž a podmínky realizace stavebních prací byly stanoveny až individuálně s vybraným uchazečem. I tento delikt měl podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Zdroj: ČTK

Ředitelství silnic a dálnic dostalo pokutu 500 tisíc korun Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.