Deset způsobů, jak si mladý lídr získá respekt u podřízených

Pracovní trh se rychle mění. Přicházejí nové generace a mileniálové se musí rychle připravit na to, že se brzy postaví do čela společností. Z tohoto pohledu si mladí lídři musí osvojit návyky při vedení. Nejdůležitějším předpokladem lídrů je získání respektu. Internetový magazín Forbes přináší deset způsobů, jak si jej u zaměstnanců získat. 

1. Ukažte týmu svůj cíl

Článek z Harvard Business Review podle Forbesu referuje o tom, že řada mladých lídrů na pracovišti čelí jedinečným výzvám souvisejících s tím, jak jsou mezi zaměstnanci vnímáni. Hlavní problém představuje skutečnost, že mladým vůdcům chybí potřebné zkušenosti a znalosti k tomu, aby byli úspěšní.

K překonání tohoto vnímání by si mladí vůdci měli stanovit jasný cíl. Později by jej měli sdílet i svému vlastnímu týmu. Poté by se měli ujistit, že se postupnými krůčky celý tým přibližuje k splnění kýžených bodů. Pokud dokáže lídr brzy nastavit své cíle a ukáže, že je plní podle očekávání, tak získá i potřebný respekt.

2. Pečujte o pohodu týmu

U zaměstnanců si snadněji získáte respekt, když se budete starat o jejich blaho. Nenechte se o všem mýlit! Péče o pohodu jednotlivců neznamená, že je budete hýčkat nebo vyhovíte jejich každému požadavku.

Namísto toho musíte dokázat, že záleží na úspěchu celého týmu a to jak na jednotlivé bázi, tak i kolektivně. Musíte si udělat čas na to, abyste mohli být k týmu dispozici. Důležité je naslouchat. Někdy je to dokonce důležitější než mluvit.

3. Váš úspěch představuje i úspěch vašich zaměstnanců

Klíčovým rozdílem mezi vedoucím podniku a řadovým zaměstnancem je podle Forbesu skutečnost, že vůdce se veze na vlně úspěchu celého týmu. To znamená, že by měl lídr neustále přemýšlet nad tím, jak tým vyzdvihovat v případě, že odvede kvalitní práci. Pokud tak učiníte, tak i ostatní ve společnosti vás budou vnímat jako lídra, který vedl svůj tým zdárně k dosažení důležitých cílů. Díky úspěšně splněnému prvnímu úkolu získáte jako mladý vůdce respekt.

4. Dávat upřímnou zpětnou vazbu

Pokud se dostaneme k problematice zpětné vazby, tak je důležité ji předávat zcela upřímně. Je to jediná cesta, pomocí níž budou lidé profesionálně růst.

5. Dejte zaměstnancům rozumnou autonomii

Pokud lidem budete říkat každý krok, který mají udělat, tak budou rychle frustrovaní. Namísto toho poskytněte zaměstnancům při práci rozumnou volnost. Důvěřujte jejich správnému úsudku. Poté vyhodnoťte zdali zaměstnanci mohou pracovat i nadále samostatně. Jestliže to není možné, tak pro ně vytvořte speciální plán týkající se zlepšení jejich výkonnosti.

6. Rozhovor mezi čtyřma očima je důležitý

Jestliže si zaměstnance pozvete k sobě do kanceláře a uskutečníte s nimi osobní rozhovor, tak jim dokážete, že jste pro ně kdykoli k dispozici. Nabídnete tak zaměstnancům prostor, v rámci něhož si mohou zažádat o zpětnou vazbu. Těmito individuálními mítinky promazáváte pomyslný celkový stroj vašeho týmu, který zaručí vyšší výkon.

7. Požádejte o radu od ostatních lídrů

Budujte si dobré vztahy s ostatními manažery, aby vám mohli pomoci v případě řešení náročné manažerské úlohy. Tato aktivita vás naučí být efektivnějším vůdcem a naučí vás rovněž novým dovednostem.

8. Procvičujte si trpělivost

Buďte trpělivý sami se sebou a i se samotným týmem. Mladý lídr si musí uvědomit, že potrvá nějaký čas, než se naučí vést lidi pod sebou. Rovněž si musí být vědom skutečnosti, že ostatní členové týmu se nějaký čas budou muset přizpůsobovat vedení mladého vůdce. K zlepšování situace pomohou dříve zmiňované individuální setkání, na základě nichž můžete získat určitou sebereflexi. Časem se dostaví výsledky a tým vás začne respektovat jako vůdce.

9. Buďte skromný

Podle studie citované deníkem Washington Post bývají pokorní vůdci účinnějšími lídry. Pokud budete skromní a budete se chovat k zaměstnancům s patřičným respektem, tak si získáte více jejich přízeň a respekt.

10. V případě potřeby udělejte personální změny

Pokud se i přes splnění všech dříve zmíněných bodů setkáváte s problémy v týmu, tak něco v něm nefunguje. V tomto případě je zapotřebí se zaměřit na personální změny. Jeden negativně naladěný zaměstnanec může negativně otočit smýšlení ostatních kolegů proti vám. Tím důsledkem se i zhorší výkonnost celého týmu.

Závěr:

Být mladým lídrem může představovat náročný úkol. Chcete-li rychle získat respekt, tak nezapomeňte vyzdvihovat úspěch zaměstnanců před svým vlastním. Zaměřte se na pravidelné individuální schůzky, vytvářejte kulturu založenou na upřímné zpětné vazbě, jež pomůže zaměstnancům k rychlému růstu. Pokud do sebe vše nezapadá tak, jak má, nebojte se přistoupit na stranu propouštění. Někdy jde bohužel o nevyhnutelnou situaci. 

 

 

Zdroj: Forbes, Zet

Deset způsobů, jak si mladý lídr získá respekt u podřízených Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.