Dědictví vás může zadlužit, díky zákonu se jej můžete vzdát

Dědictví s sebou přináší rizika zadlužení. Ze statistik vyplývá, že velké množství Čechů má společně s majetkem i dluhy, které aktiva v mnoha případech i převyšují. Advokát Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek na rádiu Zet říká, že člověk se může dědictví vzdát. Zákon totiž poskytuje lhůtu jednoho měsíce ode dne, kdy byl dědic poučený o takovém právu soudem.

Nový občanský zákoník, který je účinný od počátku roku 2014, přinesl mnoho změn i co se týče dědického práva a odpovědnosti za dluhy zemřelého zůstavitele. Podstatnou změnou je, že dědic odpovídá i za dědictví, které hodnotou přesahuje cenu získaného majetku. „Může se stát, že se v souvislosti s dědictvím zadlužíte a majetek získaný dědictvím nepostačí ani ke krytí všech dluhů zůstavitele. Pak budete muset použít i svůj další vlastní majetek na úhradu těchto dluhů,“ řekl Janík.

Člověk by si měl podle advokáta uvědomit skutečnost, že některé informace o dluzích se dostanou na povrch až po smrti zůstavitele. I přes nevědomost této skutečnosti za dluhy odpovídá dědic.

Pokud si je člověk vědom finanční situace zůstavitele, tak má možnost zříci se dědictví. Zákon umožňuje na toto odmítnutí lhůtu jednoho měsíce ode dne, kdy soud budoucího dědice o tomto právu poučil.

„Při projednání dědictví máte rovněž právo se dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice. Máte ještě další možnost a to tu, že za života zůstavitele uzavřete formou notářského zápisu dohodu o tom, že se případného dědictví po jeho úmrtí do budoucna zříkáte,“ uvedl Janík na rádiu Zet.

Občanský zákoník nabízí i další alternativu pro jedince, kteří se dědictví nehodlají vzdát. Člověk má právo po uplynutí dříve zmíněného měsíce požadovat takzvaný soupis pozůstalosti.

„Ve srovnání s odmítnutím dědictví je cílem výhrady soupisu pozůstalosti omezení zodpovědnosti rozsahu dědice za dluhy zůstavitele, kdy dědic současně nepřichází o možnost dědictví získat. Soupis pozůstalosti má sloužit ke zjištění celého pozůstalostního jmění a určení hodnoty majetku v době smrti zůstavitele,“ informoval Janík.

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Dědictví vás může zadlužit, díky zákonu se jej můžete vzdát Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.