Údajné plagiátorství prorektora Kováře: Chystá se hon na čarodějnice v české vědě?

Minulý týden rezignoval kvůli podezření z plagiátorství prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy Martin Kovář. Současně oznámil ukončení pracovního poměru na Filozofické fakultě ke konci letošního roku, kde působil na Ústavu světových dějin. Aleš Vlk z portálu Vědavýzkum.cz na základě prozkoumání analýzy uznává, že Kovářovi citace nejsou v pořádku. Na druhou stranu ale upozorňuje na to, že kauza může ve vědeckých kruzích vyvolat „hon na čarodějnice“. 

Na podezření z plagiátorství upozornili Ondřej Crhák, Tomáš Konečný a Marek Jandák, doktorandští studenti Filozofické fakulty ve článku Dopustil se profesor Kovář, prorektor Univerzity Karlovy, plagiátorství na webu ffabula.cz. Svoji analýzu přednesli také na zasedání akademického senátu 13. prosince. Plagiátorství se měl Martin Kovář dopustit ve svých monografiích popisujících období posledních Stuartovců z let 1998 a 2001, kdy měl opisovat části z díla Barryho Cowarda, které vyšlo v roce 1980.  

„Tento případ je zapotřebí nahlížet velmi obezřetně. Na jednu stranu, při důkladném pohledu na předloženou analýzu, je zřejmé, že citace nejsou v pořádku. Na straně druhé, když bychom chtěli posoudit každého, tak se tím může spustit lavina kontrol výstupů vědeckých a akademických pracovníků českých vysokých škol a výzkumných institucí. A v některých oborech si pak lidé opravdu musí sáhnout do svědomí – co publikovali, kde to publikovali a zda správně citovali“, říká Aleš Vlk z portálu Vědavýzkum.cz.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima považuje rezignaci svého prorektora za správný krok. To dle rektora zabrání další snaze o poškozování dobrého jména Univerzity Karlovy v očích veřejnosti. Rektor současně požádal dopisem děkana Filozofické fakulty Michala Pulmanna, aby provedl kontrolu publikační činnosti historických, filologických, sociálně vědeckých, literárně vědeckých a případně další oborů vyučovaných na fakultě s ohledem na možné kompilátorství a plagiátorství.

„Obecně se vysoké školy mohou ocitnout v nezáviděníhodné situaci. Například u politiků na národní i regionální úrovni je dle mého názoru jasné, že se tisk zaměří na jejich bakalářské, diplomové, popřípadě disertační práce. Vysokoškolský zákon už umožňuje odebrat vysokoškolský titul. Z různých důvodů, a to čistě odborných, ale také politických nebo osobních, můžeme být svědky zpochybňování habilitačních prací či profesorských jmenování. V extrémním případě i výše finančních prostředků, které za výstupy vědecké činnosti, která teď může být zpochybňována, instituce z veřejných zdrojů obdržely“, dodává Aleš Vlk. 

 

 

Zdroj: YRN

 

 

Údajné plagiátorství prorektora Kováře: Chystá se hon na čarodějnice v české vědě? Foto: YRN

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.