D. McCloskeyová - ekonomka, jejíž změnu pohlaví kolegové přijali lépe, než vlastní rodina

Deirdre McCloskeyová, která se narodila jako Donald McCloskey, podstoupila v roce 1995, v 53 letech, sérii operací vedoucích ke změně pohlaví. V té době už měla dvě děti a kariéru úspěšného historika ekonomie na Illinoiské univerzitě v Chicagu. Proměnu paradoxně přijala mnohem snáze akademická obec, než její vlastní rodina. 

Akademická dráha Deirdre McCloskeyové je spjata s působením na Illinoiské univerzitě v Chicagu, kde je profesorkou ekonomie, historie, komunikace a angličtiny. 

Hlavními tématy jejích prací jsou původ moderní civilizace, význam statistických dat ve vědě, význam argumentace a rétoriky a historie kapitalismu, zejména ve Velké Británii. Napsala více než 14 knih a bezpočet odborných textů. Některými také výrazně přispěla do debaty o tom, proč si lidé nechávají změnit pohlaví. 

Její knihu, popisující přechod  -- formou chirurgických zákroků i společensky -- z mužské do ženské osoby, označil list New York Times za jednu z nejvýznamnějších knih roku 1999 (Crossing: A Memoir).

O její práci a osobním životě hovořil ve Studiu Zet  hlavní ekonom finanční skupiny Roklen, zároveň působící na Vysoké škole ekonomické v Praze, Lukáš Kovanda.

 

McCloskeyová ve svém výzkumu vyzdvihuje roli argumentace a přesvědčivého vystupování. Proč?

Podle ní, a je to v oblasti ekonomie docela paradoxní závěr, je ekonomie jedno velké rétorické cvičení. Vychází z toho, co jsme pozorovali třeba při finanční krizi: Ekonomové v podstatě nejsou schopni se shodnout na základních ekonomických jevech.

Dodnes nepanuje jasná shoda o tom, odkud se finanční krize vzala, jak jí přesně řešit a tak dále. McCloskeyová říká, že kdyby byli všichni zajedno, měli všechno přesně vypočítáno, tak není argumentace nebo rétorika vůbec důležitá. Právě proto, že ekonomie není fyzika a nelze v ní jednoznačně dokázat ten či onen jev, vstupuje do hry do velké míry přesvědčivost. To, do jaké míry dokážu obhájit vlastní názor.  Mnohdy je velmi těžké, ne-li nemožné, dopátrat se pravdy a proto je mnohem důležitější to, jak si svůj názor umím obhájit, i když nemusí být ani pravdivý.

 

Jak její změnu pohlaví přijalo její nejbližší okolí?

Blízcí příbuzní Deridre McCloskeyovou zavrhli, její dvě děti se s ní přestaly úplně bavit. Její sestra Laura dokonce měla tendence označit ji za nesvéprávnou, protože kdyby se podařilo udělat z McCloskeyové blázna, tak by neplatil ani podpis, kterým stvrdila, že chce změnit své pohlaví. Byla by ale hospitalizována v blázinci.

Dokonce to zašlo tak daleko, že  během přednášky, kterou akademická obec uspořádala právě na počest Deridre McCloskeyové, vtrhli do sálu policisté a McCloskeyovou zatkli na základě udání její sestry a jejího tehdejšího partnera. Naštěstí byla už druhý den propuštěna, nicméně to ukazuje to, že blízké okolí její proměnu opravdu nepřijalo snadno.

Kolegové to na druhou stranu přijali velmi dobře a McCloskeyová to vysvětluje tak, že ekonomům je vlastní určitá ideologie svobody a že to přijali jako její svobodné rozhodnutí, ke kterému měla důvody. Zatímco ji příbuzní zavrhli, profesní okolí ji přijalo velmi dobře.

 

Článek obsahuje pouze vybrané pasáže z rozhovoru. Celý jeho záznam si můžete poslechnout v playeru výše.

 

Zdroj: Zet

Deirdre McCloskeyová · Zdroj: Archiv Lukáše Kovandy

D. McCloskeyová - ekonomka, jejíž změnu pohlaví kolegové přijali lépe, než vlastní rodina Foto: deirdremccloskey.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.