reklama

České divadlo v Brně slaví 150 let - O jeho začátcích hovoří prof. Václav Věžník

O začátcích prvního stálého českého divadla v Brně, od jehož otevření uplynulo v prosinci 130 let, hovořil v rozhovoru pro Studio ZET profesor Václav Věžník, operní režisér a pedagog na Janáčkově akademii múzických umění. 

Mohlo by vás zajímat

První představení v prvním stálém českém divadle v Brně, které se jmenovalo Divadlo na Veveří, se uskutečnilo 6. prosince 1884. V tu dobu už stála dva roky budova dnešního Mahenova divadla. V tom se však původně hrály pouze německé hry.

České divadlo v Brně hráli do osmdesátých let devatenáctého století pouze ochotnické a kočovné divadelní společnosti. Ty působily především v hostincích a neměly povolení k činnosti od Rakousko-Uherských úřadů.

 

V jakém vztahu byla na konci 19. století v Brně česká a německá divadla a kultura obecně? Byly rovnocenné?

V tu dobu byl v Čechách, zejména v Praze a na Moravě, úplně jiný přístup k divadlům a ke kultuře. Po Třicetileté válce, když tu byli Švédové, se Brno stalo městem německým, kde byl úřední jazyk němčina. Aby česká divadla měla vůbec nějakou váhu v Brně, platila si dokonce advokáta, který udržoval kontakty s Vídní, čili docela oficiálně se hlásila spíše k Vídni, než ke královskému městu Praze.

Praha měla právě tu výhodu, že byla městem královským. I korunovací českého krále Ferdinand III.byl vlastně vynucen i zájem o českou kulturu. První prozatímní divadlo (v Praze) bylo postaveno v roce 1862.

To v Brně zdaleka nic takového nebylo. Tam byla opera německá, která byla v budově, kde je dnes Reduta. To bylo jedno z nejstarších divadel ve střední Evropě. Hrálo se tam samozřejmě Německy. Inteligence brněnská byla vesměs německá, i když byla českého původu, protože jazyk byl německý. A tak někteří principálové v Redutě hráli česká představení. Nebylo toho mnoho, ale byl tam jakýsi zrod zájmu o české divadlo.

Jak vznikla myšlenka postavit v Brně budovu určenou českému divadlu?

Ta myšlenka vznikla z toho, že si brněnští radní, což byli Němci, ale pod tlakem české inteligence, nechali postavit nejdříve Besední dům v roce 1870. To ještě nebylo divadlo.  Tam začaly hrát společnosti, jako byla Celnerova divadelní společnost, pak (divadelník) Jan Pištěk, původně pěvec.

Pištěk si udělal v Praze jméno, po dva roky tam řídil divadlo a pak se dostal do Besedního domu v Brně. Zahájil to Prodanou nevěstou, která dříve v Brně hrána nebyla, 23. října 1879. V  Besedním domě vydržel tři sezóny. Hrál tam operní repertoár, ale vedle Prodané nevěsty hrál populární opery tehdejší doby.

Když v Besedním domě opera zanikla, brněnští vlastenci si po vzoru Národního divadla v Praze postavili své vlastní divadlo. Založili si roku 1881 družstvo, u jehož zrodu byl Josef Svatopluk Wurm, generální zástupce banky Slavie. Peníze přicházely tedy z těchto stran. 

Zdroj: Zet

České divadlo v Brně slaví 150 let - O jeho začátcích hovoří prof. Václav Věžník Foto: ČTK: Operní režisér a profesor operní režie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Václav Věžník

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.