Cena Neuron za přínos světové vědě 2015 přivede do Prahy české vědecké špičky

Ocenit ty, kteří jsou hnací silou významného vědeckého pokroku a kteří inspirovali generace vědců – to je cílem Nadačního fondu Neuron na podporu vědy. A právě Neuron letos už pošesté předá českým vědcům Ceny Neuron za přínos světové vědě. 

„Vědecká rada Nadačního fondu Neuron nominuje mezi laureáty Ceny Neuron za přínos světové vědě ty vědce, kteří významně posunuli laťku ve svém oboru, a to ve světovém měřítku. Ocenění je určeno těm, kdo ovlivnili generace dalších výzkumníků,“ řekla na rádiu Zet Hana Křepelková Rezková, projektová manažerka NF Neuron, který rozvíjí mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice a který se zaměřuje zejména na podporu základního výzkumu.

„Právě základní výzkum je pilířem veškerého dalšího výzkumu. Každý průmyslově využitelný patent stojí na obrovské základně poznatků, metod, objevů, ale i zmapování slepých uliček,“ vysvětlila Křepelková Rezková a dodala: „Někteří držitelé našich ocenění například v oblasti chemie obsáhnou doslova celou trajektorii vedoucí od první myšlenky přes dlouhý výzkum k patentu a nakonec k finální průmyslové aplikaci. Jiní už z podstaty své práce zůstávají čistě v oblasti základního výzkumu.“ Jako příklad lze uvést práci profesora Iva Babušky, zakladatele výpočtové matematiky, který získal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru matematika v roce 2014: „Jeho matematické modelování mohlo být do praxe skutečně uvedeno až  po desítkách let. Nejdříve bylo nutné vyvinout výkonné počítače, které byly nově schopny zpracovat obrovské množství dat. A dnes se s numerickými modely například v podobě modelů předpovědí počasí naprosto běžně setkává každý člověk,“ dodala Křepelková Rezková.

V oboru společenské vědy převezme letos Cenu Neuron za přínos světové vědě profesor Ivo Možný, vůdčí osobnost české sociologie a hlavní postava její obnovy po roce 1989.

Ocenění za fyziku převezme profesor Petr Hořava, který se od doby doktorského studia věnuje teorii strun jako hlavnímu kandidátovi na fundamentální teorii mikrosvěta zahrnující všechny síly včetně gravitace.

Profesor Eduard Feireisl patří k vynikajícím českým matematikům – věnuje se modelům mechaniky tekutin, které popisují chování různorodých látek od plynů po sklo. Letos převezme Cenu Neuron v oboru fyzika

Za přínos světové vědě v oboru chemie bude oceněn profesor Josef Paldus, jehož práce spočívá zejména ve formulování matematického aparátu metody spřažených klastrů. Ta je klasifikována jako metoda 21. století, která otevřela dveře netušeným aplikacím výpočetních metod teoretické chemie.

Cenu za medicínu převezme profesor Josef Koutecký, zakladatel české dětské onkologie, která se začala vyvíjet před půl stoletím a především díky profesoru Kouteckému dosahuje v současné době pozoruhodných úspěchů.

Excelentní vědecké výsledky jdou dle Hany Křepelkové Rezkové ruku v ruce se skromností: „Každoročně nás znovu a znovu překvapuje osobní zkušenost s našimi laureáty Cen Neuron i Neuron Impulsů. Tito naprosto špičkoví vědci, kteří vedou velké vědecké týmy, získávají ERC granty, tedy nejprestižnější granty Evropské výzkumné rady, nebo kteří za sebou mají výsledky, na něž navazují celé generace dalších světových vědců, jsou velmi skromní. Velmi ochotně se o své zkušenosti dělí a jsou skvělí pedagogové.“

Předávání cen se uskuteční v úterý 1. prosince. V rámci slavnostního večera budou předány také Neuron Impulsy. Jde o příspěvky v celkové výši 5 milionů korun, které mladým talentovaným vědcům umožní realizovat výzkumné projekty. Zároveň bude oficiálně oznámena podpora nového oboru – biologie a představen mecenáš, který ho bude financovat.

Zdroj: NF Neuron: Cena Neuron za přínos světové vědě 2014

 

 

Rozhovor s Hanou Křepelkovou Rezkovou, projektovou manažerkou Nadačního fondu Neuron na podporu vědy, který i letos ocení české vědecké špičky Cenou Neuron, si můžete přehrát v playeru výše.

Neuron Future je pravidelný pořad rádia Zet, který vzniká ve spolupráci s Nadačním fondem Neuron na podporu vědy. Neuron každoročně finančně přispívá na vědecký výzkum, oceňuje špičkové vědce a popularizuje vědu.

 

Zdroj: Zet

Cena Neuron za přínos světové vědě 2015 přivede do Prahy české vědecké špičky Foto: Zdroj: NF Neuron: Hana Křepelková Rezková, projektová manažerka NF Neuron, který i letos ocení české vědecké špičky Cenou Neuron za přínos světové vědě

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.