Blíží se prázdniny. Podívejte se, jaká máte práva při zpoždění nebo zrušení letu a ztrátě zavazadel

O víkendu začnou prázdniny a řada z nás tento čas využije k dovolené. Ti z vás, kteří ke své cestě využijí letadlo, by mohly zajímat práva, které jako cestující máme při zpoždění nebo dokonce zrušení letu. Na základní práva pasažérů letadel z pohledu evropské legislativy na rádiu Zet upozornil advokát Michal Janík.

Základním předpisem mezinárodního leteckého práva je takzvaná Montrealská úmluva. S ní se prolíná evropská úprava vtělená zejména do nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 261/2004. Toto nařízení se na vás coby cestujícího vztahuje vždy, pokud odlétáte z letiště umístěného na území členského státu Evropské unie, Norska, Islandu a Švýcarska. Pokud odlétáte z letiště na území jiného státu, evropské právo Vás chrání pouze v případě, pokud je let provozován dopravcem s provozní licencí vydanou členským státem EU.

Dojde-li ke zrušení letu:

Pokud letecký dopravce let zruší a neoznámí to s dostatečným předstihem, máte nárok na refundaci Vaší letenky či přesměrování Vašeho letu. Dále máte právo na vrácení uhrazené částky za tu část letu, která nebyla využita, vrácení uhrazené částky za již uskutečněnou část letu, pokud let nebyl uskutečněn v plném rozsahu a zpáteční let do prvního místa odletu.

Letecká společnost vás také má povinnost informovat o náhradní přepravě a asistenci. V rozsahu přiměřeném čekací době tedy poskytnout stravu, občerstvení nebo ubytování v hotelu, pokud se noc nebo více nocí stane nezbytným. V tomto případě je samozřejmostí i doprava do místa ubytování. „Dále vám vzniká nárok na finanční kompenzaci v rozsahu 250 – 600 eur v závislosti na délce letu. Tato práva platí i u odepření nástupu na palubu při tzv. overbookingu, kdy dopravce prodá více letenek, než je míst v letadle,“ dodal Janík.

Dojde-li ke zpoždění letu:

Podle Janíka je v případě zpoždění letu případná pomoc od letecké společnosti závislá na dvou faktorech: na celkové délce zpoždění a na délce vašeho letu. Na pomoc máte právo v případě zpoždění o 2 hodiny a více u letů do 1500 km, o 3 hodiny a více u letů v rámci EU delších než 1500 km, ostatních letů mezi 1500 km až 3500 km a o 4 hodiny a více u zbývajících letů.

V těchto případech mají cestující právo na pomoc ve formě jídla a občerstvení, na dva telefonické hovory, hotelového ubytování, přepravy mezi letištěm a hotelem, je-li očekávaný čas odletu posunut alespoň o den než původní termín odletu. Pokud zpoždění trvá alespoň 5 hodin, můžete požadovat navrácení peněz za letenku a nárokovat si zajištění nejbližšího zpátečního letu do původního místa odletu.

„Je třeba mít na paměti, že někdy letecké společnosti obcházejí pro ně nevýhodné povinnosti vyplývající ze zrušení letu a vydávají zrušený let za významné zpoždění letu a tím se vyhýbají paušálním finančním kompenzacím, o nichž jsem se zmínil,“ upozornil Janík.

Dojde-li ke ztrátě nebo poškození zavazadla:

Dopravce odpovídá za poškození nebo ztrátu zavazadla či jeho obsahu do maximální výše cca. 38 000 korun. „V případě, že má Vaše zavazadlo vyšší cenu, musíte požádat o vystavení prohlášení o vyšší hodnotě zavazadla, zaplatit příslušný poplatek. To pak dopravce odpovídá za případnou škodu na zavazadle až do Vámi udané částky v prohlášení,“ řekl Janík.Upozornil ale, že škoda se musí vždy prokázat. Nehradí se paušálně jako u nároku na zrušení či zpoždění letu.

Nárok na náhradu škody musíte uplatnit písemně do 7 dnů od předání zavazadla k přepravě, jinak nárok zaniká.

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

 

 

Blíží se prázdniny. Podívejte se, jaká máte práva při zpoždění nebo zrušení letu a ztrátě zavazadel Foto: Arina P Habich / Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Euro vystoupilo na desetiměsíční maximum

    Byznys ·

    Euro se ve středu vůči dolaru dostalo až na desetiměsíční maximum 1,1332 dolarů. K růstu jednotné evropské měny napomohly výroky guvernéra Evropské centrální banky (EC…

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.