Alter Eko: Varování z Japonska, stárnutí obyvatel ohrožuje vývoj domácí poptávky

Demografická dynamika a s ní spojené stárnutí obyvatelstva způsobuje pokles u domácí poptávky. V pořadu Alter Eko to s ohledem na situaci v Japonsku v rozhovoru s Luborem Lacinou z Mendelova evropského centra a profesorem z Susquehanna University v Pensylvánii řekl Antonín Rusek. Tato skutečnost může být i důvodem obrovského japonského dluhu, který dosahuje více než 250 procent Hrubého domácího produktu země vycházejícího slunce. 

Jak je to tedy se stárnutím populace v Japonsku? 

Japonsko začalo stárnout poměrně rychle. Celková japonská populace klesá, ale nejrychleji klesá demografická kohorta mezi 0 až 14 lety věku. Jde tedy o děti, ale i tu druhou důležitou kohortu mezi 15 až 65 lety.Ti co pracují, spoří a kumulují bohatství pro financování penze. Ta skupina je také čím dál více užší. Jediná skupina, která roste, jsou ti, co jsou v penzi. Problém, který v tom je, spočívá v tom, že se japonské úspory jako japonské hospodářství relativně klesají. Čili její schopnost financovat domácí investice, i když ty také klesají, poklesla a Japonsko, které dlouho bylo vývozcem kapitálu vzhledem k poměrně velkému růstu úspor, se pomalu stává za poslední dva až tři roky stává dovozcem kapitálu.

Když bychom vzali tento japonský příklad a přesunuli jsme se blíž do Evropy, tak takovým japonským vývozním tygrem v Evropě je Německo, které je dnes dokonce kritizováno za velké obchodní přebytky. Když se podíváme na německou demografii, tak můžeme pozorovat také poměrně rychlé stárnutí německé populace. Bylo by odvážné tvrdit, že pokud vyčkáme dostatečně dlouho, tak německý problém s vysokými obchodními přebytky se vyřeší podobně jako v Japonsku.

No samozřejmě. Ono to vypadá, že ani nemusíte čekat dlouho. Samozřejmě to závisí na tom, co představuje definice 'dlouho'. Dnes je Německo v situaci, kdy největší skupina německé populace je mezi 40 až 65 lety. Tito lidé samozřejmě pracují a spoří a také když se podíváme jinam na celkovou dynamiku, tak pravděpodobně spoří o něco víc, než jejich předci. To už je ale záležitost pro detailní výzkum. Problém je v tom, že tak, jak německá demografická dynamika vypadá. My dnes víceméně víme, kdo bude žít a pracovat v příštích dvaceti až třiceti letech. Ti lidé jsou většinou už dnes na živu. Německá populace se pohybuje v čase. Takže růst těch lidí v penzi se zvýší, zatímco počet a relativní váha té nejproduktivnější skupiny mezi 40 až 65 lety se sníží. Důsledkem toho bude téměř automatické, že německé makroekonomické úspory se sníží. Německý přebytek, který dnes existuje s ohledem na úspory nad investicemi, se sníží. To ve svém důsledku sníží německý odliv kapitálu a čili téměř automaticky sníží německý přebytek na běžném účtu. Nikdo nemůže přesně předvídat detaily, že se Německo eventuálně během příštích 7 až deseti let může dostat do podobné pozice jako dnes Japonsko.
Existuje i propojení mezi stárnutím populace a negativním demografickým trendem a tím, kam se dostalo Japonsko a to je obrovský dluh, který dnes dosahuje víc než 250 procent HDP Japonska? Nemůže se něco podobného stát v Německu, které se dnes snaží na zbytek Evropy tlačit, aby bylo fiskálně zodpovědné. 

Teoreticky samozřejmě může. Co se stalo v Japonsku, je to, že demografická dynamika způsobila pokles u domácí poptávky, což je normální hlavně u domácí poptávky po spotřebě, kterou se japonská vláda snažila kompenzovat růstem veřejných výdajů. Zabetonovali tak každou díru, kterou v Japonsku mohli najít. Vzhledem k tomu, že Japonsko má nulové úrokové sazby už od roku 1990, tak to vypadá, že financování toho není žádný velký problém. Problém samozřejmě nebyl v minulosti, ale může se stát s budoucností, kdy japonské příjmy vzhledem k populační dynamice mohou poklesnout. Japonci namísto toho, aby vyváželi kapitál, budou muset dovážet kapitál a platit vyšší úrokové sazby. Co se týká Německa no samozřejmě řešení toho problému závisí na politice státu. 

 

 

Magazín Alter Eko je pravidelný pořad rádia Zet, ve kterém osobnosti z byznysu a ekonomické sféry vedou rozhovory s úspěšnými lidmi z různých oborů. 

O celém týmu Alter Eko se můžete dočíst zde.

 

Zdroj: Zet

Alter Eko: Varování z Japonska, stárnutí obyvatel ohrožuje vývoj domácí poptávky Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.