5 důvodů, proč provést před spuštěním reklamní kampaně v zahraničí průzkum trhu

Pronikání na mezinárodní trh přináší mnohé překážky. Expandující podnikatelé mnohdy netuší, jak se dostat k potřebným informacím, statistikám nebo analýzám v odlišných byznysových a politických prostředích. Americká marketingová asociace (AMA) proto přinesla pět důvodů, proč jsou nepostradatelné průzkumy trhu před tím, než vstoupíte na zahraniční trh.

Každá země má odlišnou kulturu, jiné vnímání, jiné normy a zvyklosti. Potenciální zákazníci tak mohou reklamní sdělení vnímat různými úhly pohledu.

Americká marketingová asociace (AMA) uvádí, že některé společnosti mohou s průnikem na nové zahraniční trhy riskovat i vlastní existenci a životaschopnost.

Firmám může přinést důležitý benefit spolupráce se společností zkoumající veřejné mínění a vyhotovující výzkum trhu. To pak může stát za objevem důležitých postřehem a informací ohledně trhu, na něž se společnost chystá se svým produktem nebo službou proniknout.

Viceprezident pro marketing u společnosti Mintel Jan Werner říká, že pro expandování na mezinárodní úroveň je právě spolupráce s firmou pro výzkum trhu nejdůležitějším faktorem.

AMA zveřejnila pět důležitých bodů ohledně toho, jak výzkum trhu může pomoci při hledání té správné cesty pro vstup na mezinárodní trh:

 

1. Nalezení nejvhodnějšího řešení

Při vstupu na mezinárodní trh si musí společnost vybudovat jak skvělé jméno samotného výrobku, tak pozitivní vnímání samotné značky firmy u spotřebitelů. Pro dosažení těchto bodů zůstává nezbytné vyprofilovat si správný trh a zachovat si v rámci něj objektivní postavení.

Výzkum může cílit na demografické faktory. Bližší optikou jde o pohled na ekonomickou situaci v zemi. Důležité tedy je, jestli tamní ekonomika roste nebo klesá. Dalším nepostradatelným bodem je analýza technologických marketingových možností trhu. Znamená to, zdali trh odpovídá marketingové infrastruktuře, na níž je firma zvyklá a kterou plánuje použít.

AMA uvádí, že pozitivní může být například zmapování situace napříč 30 zeměmi. V nejlépe hodnocených zemích je poté dobré kampaň odstartovat. Ve spuštění samotné marketingové kampaně mohou pomoci různorodé sociálně-ekonomické ukazatele.

Pokud chce například nealkoholická firma ze Spojených států přesunout svoji orientaci na evropský trh, tak je potřebné zaměřit průzkum na prodeje nealkoholických nápojů v tomto regionu. Je potřebné prozkoumat jednotlivé demografické údaje a objevit ukazatele, jež pomohou odhalit „perfektní scénář“. To společnosti poté může ušetřit spoustu peněz při rozhodování, zdali rozšířit pozornost směrem k novému trhu.

 

2. Znalost trhu z různých perspektiv

Zacílení pozornosti na jiné světové trhy lze přirovnat k tomu, když navštívíte dovolenou v zahraničí. Jste pouhým cizincem v jiné zemi. Vše je pro vás nevšední a svým způsobem netradiční. Marketingový průzkum nového trhu pomůže v rozšíření nazírání na trh z různých perspektiv.

Výzkum trhu má pomoci odhalit společnosti právě „exotická kouzla a zákoutí“ neznámého trhu. Průzkum pomůže firmě osvětlit místní normy a trendy země nebo regionu, na něž kampaň bude cílit. Na druhou stranu se může jednat o důležitý nástroj poukazující na to, že produkt nebo služba nekoresponduje s místními potřebami a tužbami.

 

3. Porozumění jazykovým a kulturním rozdílům

Pochopení trhu a její ekonomiky je bezesporu zásadním bodem. Průzkum se ale musí zaměřit i na kulturní normy, jazyk a na kulturní odlišnosti.

Každá kultura například odlišně vnímá barvy. Společnost Wal-Mart byla nucena při vstupu na čínský trh změnit své barevné schéma. Modrou barvu tedy změnila na červenou. Ta totiž v Číně symbolizuje štěstí a radost.

Příkladem neúspěšného zacílení může být společnost Mitsubishi. Ta na trhu představila model Pajero. To ovšem ve španělsky mluvících zemích znamená podle serveru Mediaguru.cz slovo onanista. Automobilka tak byla nucena svůj model přejmenovat na Mitshubishi Montero.

 

4. Technologické trendy

Společnostem může výrazně pomoci průzkum demografických trendů, jež například poukáže na to, kolik tamních spotřebitelů používá chytrý telefon a má na něm aktivní připojení k internetu. Stejně efektivně zafunguje průzkum zaměřený na uživatele desktopů, notebooků nebo tabletů.

Jde o zásadní ukazatel, jenž může napomoci stanovit případný způsob komunikační kampaně. Pokud vámi stanovená cílová skupina totiž není zvyklá využívat internet, tak reklama na World Wide Webu nebo v mobilních aplikacích nebude nikdy efektivní. Vynaložíte tak zbytečné náklady s nulovou návratností.

 

5. Analýza digitálu a analogu

Ne na každém trhu lze použít digitální marketingovou kampaň. Zatímco mnoho spotřebitelů po celém světě má přístup k internetu, stále existuje mnoho rozvíjejících se trhů, kde jsou takzvané „digitální mrtvé zóny“.

Na světě existují „analogové kultury“, kde je zapotřebí použít v rámci marketingové komunikace zastaralejších trendů. Spotřebitelským nákupům lze porozumět pomocí takzvaných ohniskových skupin focus groups. Jde o kvalitativní výzkum, na základě kterého lze porozumět lépe životnímu stylu nebo nákupním vzorcům a postojům spotřebitelů.

Výhodou focus groups průzkumu je skutečnost, že se s potenciálními zákazníky setkáte osobně a lépe tak pochopíte jejich myšlení a chování. Jde o přirozenější a autentičtější formu průzkumu oproti těm kvantitativním průzkumům nebo analýzám vyhodnocovaným na sociálních sítích nebo internetu.

 

 

Zdroj: AMA.com, Mediaguru.cz, Zet

5 důvodů, proč provést před spuštěním reklamní kampaně v zahraničí průzkum trhu Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.