reklama

Lekce 6: May - Probability. I believe that this is probable.

Přehrát lekci
100
00:00
00:00

Man 1: …thanks very much, been very useful. But we still have a lot to talk about. We’ll need another meeting. What about next week?
German: May I make a suggestion?
Man 1: Of course.
German: Could we meet again next month? We may have more information by that time.
Man 1: Ah. Um. I may be on holiday next month.
German: I see. Well, next week then.
Man 1: (conversation fades) I think that’s best.

Dva businessmeni si domlouvají schůzku. Angličan navrhuje příští týden,
ovšem jeho německý spolustolovník se snaží co nejzdvořileji odmítnout a
způsobně žádá: dovolíte, abych navrhl - May I make a suggestion - dovoluje si podat návrh, aby se setkali příští měsíc, protože do té doby už zřejmě budou mít víc informací: We may have more information by that time.

Ovšem příští měsíc by se do toho mohla připlést dovolená, jak zdvořile
namítá Angličan: I may be on holiday next month. V obou případech se mluvčí domnívají, že jde o víc, než pouhou možnost, je velice
pravděpodobné, že k tomu dojde.

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.