reklama

Lekce 21: Should - Talking about obligation or duties.

Přehrát lekci
100
00:00
00:00

The negative of should is should not. It is usual to join these two words together: shouldn’t.

Should has a lot of uses that do not fit easily into one pattern. The best way to approach this word is to take note of each use as you hear it.

  • Distant possibility: If you should see him, tell him I’ve left.(Kdybys ho měl náhodou vidět, řekni mu, že jsem odešel.)

  • Probability: He should be here soon.

  • Prediction: I should be perfectly happy if I won a million pounds.

  • After verbs such as command, order, insist (nařídit, přikázat, poručit, trvat na něčem):
    He insisted that the contract should be signed immediately. (Trval na tom, aby byla smlouva ihned podepsána.)

  • After some adjectives such as important, vital: (nezbytný, nutný, podstatný, důležitý): It’s important that they should study hard for the exam.

  • Talking about obligation or duties(měl bych, měl bys): He should see his mother more often.

  • Asking for / Giving advice: What should I do? I think you should call her.


Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.