reklama

Lekce 19: Must - Necessity. I believe that it is necessary.

Přehrát lekci
100
00:00
00:00

Must se užívá jako muset - když není zbytí, musíme poručit nebo důrazně poradit.

There is no past form of must. Instead we use had to:
I had to give up smoking.
You didn’t have to tell George.
Did they have to get up so early?<

Must nemá tvar minulého času, místo toho užíváme had to - minulý čas od have to.

The negative of have to follows the usual rules for a verb. I have to becomes I don’t have to and so on.

In British English, have got to is also commonly used in place of have to.

  • To talk about what is necessary: I have to go to work early tomorrow. I’ve got to go to work early tomorrow.

  • To talk about what is not necessary: I don’t have to wear a
    tie to work.

Sloveso have to není modální sloveso, ale dá se užít podobně jako must. Ovšem přece jenom je tu rozdíl.

Pomocí modálních sloves mluvčí přidává svůj pohled, vyjadřuje, jak on chápe situaci. Užijeme-li have to, nutnost přichází zvenčí.

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.