reklama

Lekce 1: Can - Possibility. The possible.

Přehrát lekci
100
00:00
00:00

The negative of can is can not – cannot. Usually we join these two words together - can’t.

In British English we say [ka:nt] and this word is usually stressed: I can’t speak French. She can’t play the piano. In American English the negative of can is usually pronounced [kent].

Pronunciation: it is very important when you are speaking that there is a clear difference between can and can’t.

Remember can is usually unstressed - [k..n]. Can’t is usually stressed: I can’t speak French.

  • Ability: I can swim. I can’t speak Japanese.

  • Offering: Can I buy you a drink?

  • Possibility: You can always take a taxi.

  • Suggesting: Can we meet for lunch tomorrow?

  • Requesting: Can we have two coffees please?

  • Permission: Excuse me. Can I sit here?

Sloveso can (umět) často používáme, když mluvíme o dovednostech (umím plavat), když něco nabízíme (mohu tě pozvat na skleničku?), mluvíme o možnosti (můžeme jet taxíkem), když něco navrhujeme (můžeme jít spolu zítra na oběd), když o něco žádáme (můžeme dostat dvě kávy?) a když se dovolujeme (mohu si tu sednout?).

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.