Lekce 5: Personal Information

Přehrát lekci
100
00:00
00:00

Osobní údaje ve formálním - úředním kontextu.

Podávat informace ve formálním kontextu můžete při otevírání účtu v bance… at a job interview … if you want to join a club or an organisation.

Typ otázek bude záviset na konkrétní situaci, ale určité - standardnní otázky budou všem situacím společné. They’ll ask for your name … your address … perhaps your age.

Nejprve základní otázka: What’s your name? (in a formal context, we usually give our surname first.)

Pokud nemáte běžné příjmení, budete pravděpodobně požádáni, abyste ho hláskovali: How do you spell that, please? Could you spell that, please? And your first name?

V angličtině doslova: “první jméno”, protože v anglicky mluvících zemích se obvykle uvádí křestní jméno jako první. Občas ovšem můžete taky slyšet: given name or Christian name.

Clerk Ah. Good morning, sir. I understand you’d like to open a new bank account with us.
Customer That’s right.
Clerk Good. Now then. I need to get some personal information from you. So we’re going to have to fill in this form. So, if I can start with your surname?
Customer Yeah - that’s Wallace. W-A-double L-A-C-E.
Clerk And your first name …?
Customer is David. D-A-V-I-D.
Clerk David.


Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.