Lekce 30: At the Airport

Přehrát lekci
100
00:00
00:00

Při podávání zavazadla je třeba zodpovědět řadu otázek: Do you have any luggage to check in? How many pieces of luggage do you have? Any hand luggage? (Příruční zavazadlo?) Did you pack your bags yourself? (Balil jste si zavazadla sám/sama?)

Druhy zavazadel:
  • suitcase - kufr

  • travel bag - cestovní taška

  • hand bag - kabelka, neplést s:

  • hand luggage - příruční zavazadlo

Hugh And is that all your luggage?
Emma Yes, I’m afraid it is … I’m afraid.
Hugh One piece of hand-luggage?
Emma Yeah, just one.
Hugh And did you pack the bag yourself?
Emma I did, yes!
Hugh Great! Here’s your ticket back, and your passport, and there’s your boarding card … leaving Gate 15 in twenty-five minutes.
Emma Sorry, Gate what?
Hugh Gate 15. Boarding in twenty-five minutes.
Emma Fifteen. OK. Thanks. Thanks a lot.
Hugh OK. Bye bye.
Emma Bye.
Hugh Enjoy your flight!
Emma Thanks.

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.