reklama

Lekce 3: Personal Information

Přehrát lekci
100
00:00
00:00

Slovo chat znáte z internetu, chit-chat znamená: nezávazné popovídání, pár oťukávacích vět, když se s někým dáváte do hovoru:

Emma: It’s really hot in here, isn’t it?
Hugh: It is, isn’t it? Far too hot … Are you enjoying the exhibition?

Nezávazně se dá například pohovořit - about the weatherabout the number of people travellingabout how busy the train is … toto všechno jsou neutrální - opatrná témata, nechcete se totiž dotknout člověka, o kterém nic nevíte: It’s awful weather, isn’t it? It’s hot in here, isn’t it? It’s busy today, isn’t it?

Koncové ISN’T IT? (question tag: viďte? že ano?) přidáváte, protože stejně jako v češtině tím chcete vtáhnout druhou osobu do hovoru - říkáte si o potrvzení svých slov. It’s a lovely day, isn’t it? Yes, beautiful.

Hovor začnete nějakým nezávazným neutrálním tématem. Člověka, který právě přistoupil do vlaku, se nezeptáte, jestli je ženatý nebo vdaná. I think questions like that are too personal.

V Británii platí dvojnásob, že se neptáte na věci ze soukromého života. V multinárodní, multikulturní společnosti si nemůžete být jisti, čím se můžete neznámého člověka dotknout, a tak se radši při CHIT-CHAT neptáte na výši platu a vyhýbáte otázkám o politice či náboženství.

Emma a Hugh do sebe doslova vrazili na výstavě:

Emma Oh.
Hugh Oh. I’m sorry.
Emma No - my fault. Sorry.
Hugh No, I’m sorry.
Emma Oh.
Hugh Anyway.
Emma It’s really hot in here, isn’t it?
Hugh It is, isn’t it? Far too hot.
Emma (sigh)
Hugh Are you enjoying the exhibition?
Emma Yes.
Hugh Good.
Emma Well, it’s very quiet today, isn’t it …
Hugh Yes
Emma … which is great.


Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.