reklama

Lekce 27: Finding Your Way

Přehrát lekci
100
00:00
00:00

Cestu vysvětlujete kupříkladu when a tourist is looking for a museum; perhaps a friend is visiting you at home for the first time a postačí vám k tomu základní instrukce, jako: take the first on the left.

Ovšem mějte na paměti, že je třeba vysvětlovat co nejjasnněji. Stačí prostý imperativ - což je vlastně základní infinitivní tvar slovesa bez to: go straight ahead … turn left … walk down this road … keep walking till you see the park.

Pokyny by měly být jasné a přesné, věty jednoduché. It’s usually NOT a good idea to use street names when giving directions – especially to tourists. Because some street names are hard to pronounce (v angličtině známý příklad: Leicester Square se vyslovuje: “Lestr”).

Emma Excuse me. Excuse me.
Hugh Yes.
Emma Is there a Police Station near here?
Hugh Ah … police station? Yes, there is. Yes. Let me just think. You want to go straight on, straight down this road for about a mile.
Emma Aha.
Hugh And then you turn right at some traffic lights … yes some traffic lights …turn right. Go straight on … and then you turn left at a roundabout. There’s a big church on the corner.
Emma Ah …
Hugh And the police station is next to that.


Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.