Lekce 10: Telephone

Přehrát lekci
100
00:00
00:00

Zanechání vzkazu

Když volaný není přítomen, požádáte, jestli by mu mohli něco vyřídit: Can I leave a message? nebo: Can you give him a message, please?

Když naopak zvedáte telefon za nepřítomného kolegu a chcete být nápomocný, tak nabídnete: Can I take a message?

Hugh Hello. Geoffrey’s phone.
Emma Hello. Is Geoffrey there, please?
Hugh No, I’m afraid he’s not. He’s in a meeting. Can I take a message?
Emma Er … if you could ask him to call me as soon as possible. Er … Sorry. Emma - to call Emma as soon as possible, would you?
Hugh OK. Call Emma. ASAP. Has he got your number?
Emma Er - yeah - yeah - he has. But if you could say that it’s really important. I really need to speak to him within the next ten minutes. OK?
Hugh OK, Emma. I’ll get Geoffrey to call you as soon as he comes out of the meeting.
Emma Thanks. Thanks.
Hugh OK - bye.
Emma OK - bye.


Hugh potvrzuje, že rozuměl - opakuje vzkaz nahlas: OK. Call Emma. ASAP - to je zkratka: as soon as possible.

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.